Z8122 EUD elever uden aftaler

 

Formål:
Vis elever, der evt. mangler uddannelsesaftale.

 

Population:
Alle elever, der har skoleforløb, der ender efter dags dato, men ikke aftaler eller skolepraktik der ender efter dags dato, vises.
HTX og HHX samt AMU, brobygning, intro og præsentation er fraregnet.

 

Output:

  • CPR_nr / Navn
  • Første_skoleforløbsstart / Sidste_skoleforløbsslut / Førstkommende_skoleforløb (Det, der afsluttes som det næste)
  • Grund/hovedforløb/andet (feltet GH (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen))
  • Uddannelse / -betegn / CØSA
  • Sidste_gamle_aftaleslut (Hvis eleven tidligere har haft aftale)

 

Afgrænsninger:

  • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Der er også lavet en Pivot i pivot-banken, hvor du kan sætte dine egne data ind: Z8122 Elever uden aftale

Se også: