Z8115 Dagens ulovlige fravær

 

Formål:
At man hurtigt kan se, hvilke elever, der er udeblevet i dag, og kontakte dem med henblik på at få dem til at registrere deres fravær.

Da den kan være relevant for lærere og især studievejledere, er udskriften med i brugergruppen Z-LærerSkema

 

Forbehold:
Den mest præcise fraværsudregning laves inde i fraværsmodulet i Uddataplus. Denne udskrift tager ikke højde for dobbelt skemalagte elever, prioriteret og vigende skema og enkeltlektionsfritagelser.

 

Population:
Alle elever med fravær på central fraværskode I (Ikke-gyldigt fravær), vises.

 

Output:

  • Aktivitet
  • Timer / Fravær i alt / Heraf Ulovligt Fravær
  • Navn
  • Telefonnummer (det først forekommende af: privatmobil, mobil, privattlf, arbejdstlf – de sidste tre findes i Kontakter)

 

Afgrænsninger:

  • Prdato      (vis ulovligt fravær denne dag. Sættes som default til dags dato)
  • Aktivitet     (Kan afgrænses med en +-Liste. Tryk på Parametre-knappen for at danne og redigere en aktivitets-liste)

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: