Z8103 – Mandagsliste (Antal (startende) elever pr dag i ugen)

 

Formål:

Denne liste viser, hvilke hold, der er i gang i ugen og hvor mange elever der er på/hhv starter på de forskellige dage.

 

Population:

Aktiviteterne behøver ikke være AMU-aktiviteter, men skal være i gang i ugen og ikke være aflyste.

 

Output:

 • Startdato/Slutdato
 • Aktivitet / betegnelse
 • Lokation
 • Hyppigst skemalagte lokale i ugen
 • Vigtigste lærer (flest skolefag_på_hold ansvarligheder, sekundært flest lektioner på holdet i ugen)
 • Ansvar/projekt/aktivitetsgruppe
 • Antal elever påsat i ugen generelt
 • Antal elever på holdet mandag
 • Antal startende elever mandag
 • …ovenstående to kolonner gentages for alle hverdage

 

Afgrænsninger:

 • Startuge
 • Lokation
 • Aktivitetsafdeling
 • Ansvarsområde
 • Kun AMU (vælg J, eller N for alle type hold)

 

Informationerne kan udskrives som CSV. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: