Z8266 – Holdelever og fremt. hold – SKT version

 

Formål:

Dette er en uddannelsesplan, der kan sendes til lærestedet. På denne side finder du et udkast til et flettebrev i Word, der bruger de samme kolonnetitler som denne udskrift.

 

Population:

Der skal afgrænses på et enkelt hold, og eleverne på holdet findes.

For hver elev findes en evt. nuværende eller førstkommende aftale og de første 20 holdplaceringer efter den afgrænsede pr.dato.

 

Output: med fed angives de felter, der ikke er med i Z8066

 • Lærestedsnavn, adresse, email og CVRnr
 • Uddannelsesaftalens periode
 • Elevens fornavn og efternavn, CPR (med bindestreg), adresse og email og tlf
 • Kontaktlærer
 • Begge elevens værgers navn og email
 • Skolehjems elev J/N (Ny)
 • Elevens første holdplacering er at finde i kolonnerne AKTIVI0;KORTBET0;LANGBET0;STNR0;SLNR0;LOKATION0 med hhv holdnavn, kort_betegnelse, betegnelse, start- og slutdato og lokationsgade (kaldes også “hopl1undervisningssted_adresse1” i Z565)
 • Den næste hedder AKTIVI1, den næste AKTIVI2 osv. op til 20 hold på hver linje.

Desuden er visse overskriftsnavne anderledes end i Z8066 og datoer formateres med punktum i stedet for bindestreg.

Afgrænsninger:

 • Hold (ét og kun ét hold)
 • Pr.dato (bruges til at definere :
  1. elevens aftale, (først startede aftale, der slutter efter prdatoen)
  2. definere hvilke kommende holdplaceringer skal vises (start med først startede holdplacering, der slutter efter prdatoen. Starter to hold samme dag, så kommer først det hold der afsluttes først)
  3. finde elevens adresse og kontaktlærer på dagen
 • Speciale – ikke tvunget, men retter sig mod aftalen.
 • 0, 6 eller 10 cifre i elevens CPRnr

 

Flettefil:

Denne Word-flettefil bruger flettefelter der passer til udskriften:

Uddannelsesplan til Z8066

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: