Z-udskrifter Nyhedsbrev, november 2018

Nyhedsbrevet beskriver de vigtigste nyheder siden 30.august. Alle ændringer, rettelser og nyheder findes i Z-bloggen.

HPØG 2019

En ny stribe udskrifter har taget form. Hvordan de matcher med mål 2 og mål 3 i Handleplanen, er forklaret på Handleplan 2019-siden. Her er der også en separat blog, hvor man kan holde sig opdateret om udskriftsserien.
De nye udskrifter hedder noget med Z817x eller Z818x. 

Support

Hvad synes du om vores nye supportsystem? Nu har email-systemet været kørende siden i sommer, og 10-20% af sagerne udløser et evalueringsskema om supportforløbet.

Andre nye udskrifter

  • Et karakterudtræk: Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer finder alle, der blev student med bevis i den valgte termin, og dernæst alle karakterer undervejs på den enkelte elev.
  • Z8140 handler om elevflytninger.
  • Z8166 Elever på uddannelser med fremtidige hold er en klon af Z8066, der i stedet for at tage udgangspunkt i ét hold, tager udgangspunkt i én uddannelse.
  • Z8138 er udviklet til Region Sjællands FAST-projekt til tre skoler. Andre skoler kan dog også bruge den til at se email adresser på et optag af grundforløbselever.
  • Z8136 “Techcollege fravær” er, som navnet tyder, også udviklet for en enkelt skole, men kan bruges af alle. Det er ganske almindelige fraværstal ligesom Z8086, men struktureret efter Techcollege’s ønske.