Z8174 Mål 3 Elever med ekspertniveau-fag

Udtrækket tæller fuldførte elever, og om de har haft mindst 1 fag på ekspertniveau

Formål:

Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)

 

Population

Udtrækket tager udgangspunkt i elever med central afgangsårsag 14 ‘Fuldført EUD’ eller for sundhedssekretærer afgang 15: ‘Fuldført kurset’.

Bemærk: Der hvor datavarehuset omtaler “første halvår af 2016“, mener de “afgangsdato mellem 1.februar og 31.august”. Således vil elever, der fuldfører i januar tilhøre kalenderåret før. Vær derfor opmærksom på fra- og tildato i afgrænsningerne.

 

Data

For SOSU-uddannelse 2004 skelnes der mellem de to specialer, og afgangsårsagen trækkes op fra elevens historik.
For hver elev findes der niveau-4-fag i uddannelses periode, med en bestået karakter af typen EKS eller STA.

 

Output:

Ved JA til at se detaljer, kommer en linje pr elev, og ved N en linje pr uddannelse

Uden detaljer:

 • Uddannelsesbetegnelse
 • Elever med ekspertniveau-fag
 • Elever i alt

MED detaljer:

 • CPR_nr / Navn
 • Uddannelse (For SOSU-uddannelse 2004 skelnes der mellem de to specialer, der så vises her.)
 • Udd. betegnelse
 • HF / Antal ekspertfag / Bedste fag (karaktermæssigt) / Niveau / Fagbetegnelse / Karakter

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato (afgangsdato mellem de to datoer)
 • Til dato
 • Medtag detaljer
 • Antal CPR-cifre

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Udskriften kan bruges til at besvare en af Mål 3– indikatorerne.

 

Se også: