Z8125 Læresteder

Vis en liste over skolens læresteder.

Population:

Udtrækket finder ikke alle læresteder, da der er flere millioner i skolens tabel. Derfor findes kun de læresteder, der har et fremtidigt forhold eller har haft det de seneste 1000 dage.

Output:

  • Læresteds_id / P_nummer
  • EAN_NR (Det senest oprettede/ændrede af evt flere EAN-numre. Hvis der findes flere, vises en * ud for EAN nummeret)
  • Lærestedsnavn
  • Gade / Sted / Postnr / By
  • Telefon/ Kontaktemail og -person
  • Læresteds-løbenr / SE-nr / CVR
  • Virksomheds_email / Virksomheds_tlf

 

Afgrænsninger:

    ingen.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: