Z8073 – Elever med fag over obligatorisk niveau

Udtrækket viser elever, der i en periode har afsluttet fag over det, niveau, der er obligatorisk i forhold til elevens elevtype/uddannelse/speciale

 

NB:

2.okt 2018 blev der rettet en vigtig fejl, der havde vendt udtrækket lidt på hovedet – det viste kun elever der END IKKE havde fag på højeste obligatoriske niveau. Nu markerer den som ønsket elever, der er gået over det obligatoriske niveau for uddannelse/elevtype/speciale-kombinationen.

Formål:

Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)
NB: Den fokuserer på alle fag taget i perioden, og alle slags elever. Vi har netop udviklet Z8173, der forholder sig til elever med grundforløbsprøve, der indgår i tallene fra uddannelsesstatistik.dk.

Population

Udtrækket viser en linje pr fag pr elev. Man kan se enten kun fag, der er taget over det obligatoriske niveau for uddannelsen/specialet/elevtypen, eller alle elevens fag.

Der kigges på fag, hvis skolefag_på_holdplacering slutter mellem afgrænsningsdatoerne.

I populationsafsnittet for Z8173-vejledningen forklares forskellene mellem de to udskrifter.

 

Output:

 • Uddannelse / Udd. betegnelse / Speciale
 • Skoleperiode (hvis valgt)
 • CPR_nr / Navn
 • Elevtype (på elevens sidste dag på skolefaget) / Elevtype-kortbetegnelse
 • Skolefag / Skolefag_bet /
 • Første start på skolefaget / Sidste slutdato for skolefaget
 • UVM fag
 • Elevens Højeste UVM-fags-niveau
 • Det højeste krævede niveau for uddannelsen/specialet/elevtypen
 • Skoleforløb / Grundforløb_Hovedforløb (som faget er taget på) (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • Over_niveau (hvis man har valgt at se alle fag, kommer der her et 1-tal for fag over obligatorisk niveau, 0 hvis ikke)

For at besvare Mål 3 spørgsmålet om andel af elever med fag over obligatorisk niveau, skal det afklares, hvilken gruppe af elever, man tager udgangspunkt i.

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Vis kun fag, hvis periode på holdplaceringen sluttede imellem datoerne)
 • Aktivitet (Ny) (tag udgangspunkt i holdets elever og vis så deres fag på tværs af holdet og valgfagshold etc.)
 • Medtag kun med karakterer: Nogle skoler bruger nedarvning af fag på holdene, så alle elever ser ud til at følge alle niveauer. Ved kun at se på niveauer, hvor der er givet karakter, kan man være sikker på, at eleven har fulgt det.
 • Medtag Alle fag: Vælg J for også at se de fag, eleven ikke tog over krævet niveau.
 • Medtag skoleperiode

NB: Dette er et “tungt” træk, der let går i timeout. Kør det derfor gerne som Planlagt Job.

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se to forslag til pivoter fra pivot-bankenFag på højere niveau ud fra elevpopulation  og   Fag over niveau baseret på alle fag

Se også: