Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever)

 

For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser.
Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering.

 

Output:

 • CPR-nr.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Skoleforløb
 • Ansvar
 • Uddannelse
 • Uddannelsesbetegnelse
 • Uddannelsesversion
 • Projektområde
 • Skole periode
 • Periode type
 • Kommune
 • Postnr
 • Skoleforløbets start-/slutdato
 • Afgangsårsag / afgangsdato
 • Central perspektivkode (kun i EASY versionen)
 • Fødselsdag
 • CØSA/betegn.
 • Elevtype (på elevens sidste dag på skoleforløbet)
 • GH (GF1/GF2/HF eller anden periodetype)
 • Skolehjemsårselev

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato

 

Oplysningerne udskrives som CSV fil.

Se også (vær obs på om det kun er EASY-udskrifter, hvis du kigger efter uddata+ udskrifter):

 • Z423 (Alle skoleforløbsaktive elever)
 • Z424 (Optag af elever – bruger Z425’s måde at definere uddannelsesforhold, men kan afgrænses mere – ER UNDER OMBYGNING)
 • Z425 (Optag af elever – baseret på begrebet uddannelsesforhold til at definere, hvornår en elev har en ny start på en uddannelse)
 • Z426 (Studiestarter)
 • Z427/Z428 (Hhv aktive og optag af elever. Sidestiller praktikforløb med skoleforløb og er således egnet til SOSU)
 • Z8048 – Elevtyper 2 (Alle skoleforløb i perioden)
 • Z8064 – Alle elever med bestemt afgang i en periode og deres eventuelle skoleforløb sidenhen.
 • Z8085 – Startende forløbsgrupper
 • Z8110 – Elevpopulation dag for dag (skoleforløbsbaseret)

Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere