Z8029 EUD Karakterer fra beviser

 

Formål:

Finder gennemsnit og enkeltkarakterer som de optræder på beviserne, samt eksamensresultater for HTX/HHX med justeringskoefficient.

 

Population:

EUD-beviserne defineres ved skabelonstyperne U7, FU7, EGBF7, EGB7, G2-HX, G2, G2-GY, SF, EUX og EUX1

HTX/HHX eksamensresultater defineres som opnået på uddannelse 3310 på skabelonstyperne U7 og FU7.

Karaktererne skal være givet mellem de to afgrænsede terminer.

 

Output:

Der kommer en datalinje pr karakter pr fag pr elev. (HX er her en fællesbetegnelse for HTX og HHX)

 • Uddannelse / UddNr (på beviset)
 • Aktivitet
 • Termin
 • Pers_id
 • CPR eller Født (titlen afhænger af din afgrænsnig på løbenummer-visning)
 • Betegnelse (for grundlagsresultatet)
 • Samlet_gennemsnit
 • HX-Justeret_gennemsnit
 • HX-Bevis Type
 • EUD-Karaktertype
 • EUD-Evalueringsform
 • Skolefag / Niveau / Fagbetegnelse
 • EUD-Karakterværdi
 • Køn
 • Ansvarsområde (kun EUD)
 • HX-Studieretning

 

Afgrænsninger

 • Fra termin
 • Til termin
 • Udelad CPR-løbenummer

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også Z-udskrifter med karakterer i overblik.

Se også: