Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder

Z385 uden fag-dubletter med tidsberegning.

 

Formål:

Vores fagfordelingslister (Z38x-Z39x serierne) viser antal lektioner på hold, fag og medarbejdere. De har to mangler:

 1. Hvis der er to samlæste hold, må lektionen tælles under begge hold, og hovedtotalen tæller en lektion mere end der i alt er. Det samme gælder for lektioner med mere end én lærer.
 2. Der vises kun lektionsantal. Der er ønske om at se dels standardlektioner, dels arbejdstimer beregnet ud fra lektionens start- og sluttid.
 3. 3-ugers regel opsummeres, hvis valgt, over tre fortløbende kalenderuger inden for samme initialer/løbenummer

 

Population:

Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis de ellers overholder de resterende afgrænsninger.

 

Output:

 • Navn / Initialer / Løbenr
 • Rolletype (Hvis man ikke vælger 3ugers regel)
 • Uge
 • Ringesystem
 • Ekstern stillingsbetegnelse / ansættelsesforholdets beskrivelse
 • Medarbejder-afdeling / Ansvarsområde
 • Dag / Lektionsnr / Skolefag / Fagbetegn / Rolle / Bemærkning / Arbejdstidsaftalekode (alle kun hvis man vælger at se detaljer)
 • Lektioner / Standard_lektioner / Arbejdstid
 • 3 ugers sum (hvis valgt J til “3 ugers regel” OG N til at medtage detaljer) (NY) 

Der vises ikke aktivitetsnavn, for at undgå dubletter som beskrevet under Formål. Alle læreres tid skal tælle med, så derfor er lærerne med, selvom visse lektioner så optræder flere gange.

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato
 • Medarbejderafdeling / Ansvar / Arbejdstidskode (alle knyttet til ansættelsesforholdets skoleoplysninger)
 • Initialer
 • Medtag 3ugers regel (vis kun skema på rollerne u, v og x = undervisning, vikar og ekstralærer)
 • Medtag detaljer (giver 5 kolonner mere)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • Z8157 Arbejdstimer pr medarbejder pr hold
 • Z8082 Medarbejder data (Findes også på UDDATA+)
 • Z8008 – Skemabegivenheder med flere lærere
 • Z8038 – Skemabrikker per aktivitet
 • Z8039 – Skemabrikker i periode
 • Z8059 – Manglende skemalægning på Fuldtid
 • Z8080 – Lærer-Elev-ratio
 • Z8108 – Lærerskematimer AMU/IV
 • Z8192 – Timer på brobygning
 • Z8195 Arbejdstimer med hold