SIS Z Blog

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter vedrørende SIS-skoler (Erhvervsakademier etc.)

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side. Nederst finder du Ønskesedlen.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

 

28/9 2017: Z440 er nu grundlæggende ændret, så den ikke bruger skoleforløb til at tælle bestanden af elever. Fra nu af regner SIS-versionen af Z440 eleven som aktiv fra “oprindelig studiestart” til “afgangsdato” (alternativt “forventet afslutning“)

20/9 2017: To fejlrettelser på Karakterudskrifterne Z250/Z251: Dels viste de i visse tilfælde bogstavkarakteren (ECTS), og desuden fejlede den ved N til at medtage omgængere. Denne afgrænsning er fjernet nu, da begrebet omgængere ikke findes på skoleforløbsforhold i SIS.

27/7 2017: En ny hjælpeside beskriver forskellige måder, man kan tælle elever på, er konstrueret. Hvis nogen af dem mangler eller ikke virker i SIS, sig til.

29/5 2017: Z250 og Z251 karakterudskrifter: Når man vælger N til ”kun holdets karakterer”, kommer alle karakterer, som er knyttet til eleven med – også de karakterer, der ikke er tilknyttet et hold.

26/4 2017: Z15x billedindlæsningsjobs kan nu planlægges, så de autobestiller sig selv.

31/3 2017: Lister kan nu administreres af brugerne selv for første gang siden det hedengangne UDDATA-vinduer. Menupunktet til det hedder “Parametre” og er i bestil-billedet:

Se også Vejledningen

21/3 2017: Z545, Z547, Z548, som er lokalestatistikker, skulle nu virke i SIS.

17/3 2017: Nye kursusdatoer for Pivot-kurset (både 1- og 2 dages) er i kursuskalenderen nu.

16/3 2017: Z110 og andre udskrifter der drejer sig om skolefag virkede ikke – det skulle den gerne nu.

SIS-Z-Nyhedsbrev december 2016 udsendt, der samler op på status på alt herunder.

22/12 2016: Har testet lidt udskrifter i dag. Det ser ud til at Fagfordelings-familien (Z380-Z392) virker. Timelisterne Z701-Z704 er også i orden (Kun Z701 har tilsyneladende skullet rettes til). Sig til hvis vi tager fejl.

20/12 2016: Z440 er nu den første statistik udenfor Z800-serien, der helt sikkert virker.

19/12 2016: To af den mest populære udskrifter i Z800-serien, karakterudtrækkene Z8021 og Z831 skulle gerne virke nu. Blandt andet ved at se bort fra offentliggørelsesdatoen for karakterer, der kun bruges i EASY, ikke SIS. Feltet “Frigivet” vises i Z252, men anvendes ikke til filtrering.

19/12 2016: Z250 havde en fejl hvis man sagde J til at se medtage karakterer fra alle uddannelser.

13/12 2016: Z-udskrifter til EA MidtVest er nu kørende! Deres systemadministrator skal kontakte abo-afdelingen for at komme i gang med billedindlæsning. Næste punkt på dagsordenen – se dosmersedlen nederst her.

8/12 2016: Z-udskrifter til EA Sjælland og EA Århus er nu kørende! Deres systemadministratorer skal kontakte abo-afdelingen for at komme i gang med billedindlæsning. Næste punkt på dagsordenen – se dosmersedlen nederst her.

30/11 2016 (og ikke 21/11): Rettelser: Z250/251 viste ECTS-værdier – nu prioriteres 7-trinsskalaen. Desuden kunne disse og andre udskrifter kun laves i PDF-format. Nu er de andre formater tilgængelige igen.

25/11 2016: Det virkede alligevel ikke 18/11, men nu lykkedes det at få overført et billede med Z151, så EASV og IBA kan gå i gang med billedindlæsning!

18/11 2016: Billedsynkroniseringen virker nu på de første to skoler. Så IBA og EA SydVest kan nu indlæse billeder med Z151 etc.! Dermed er vi også klar til at realisere det på de andre skoler. Men det kræver at systemadministratoren henter og installerer et nyt UBOX_SYNC program.

15/11 2016: Skemaudskrifterne Z54x skulle gerne virke nu !

14/11 2016: Karakter udskrifterne Z250 og Z251 skulle gerne virke nu!

9/11 2016: Nu er der lavet et nyt UBOX_SYNC program, der eksporterer jeres billeder til os. Når det er hentet og installereret, kan Z151 etc. forhåbentlig indlæse dem i SIS. Næste skridt er:

  • Planlægbare jobs – især billedindlæsning
  • Resten af Z-udskrifterine. Der er mest rift om at se:
  • Z426 studiestartselever
  • Skemaudskrifter

28/10 2016: Holdudskrifter er kørende på EA Sydvest og IBA (Kolding). Alle andre udskrifter er også tilgængelige i Bestillinger, men de fungerer langt fra alle sammen.
Samtidig blev der fundet en fejl – alle holdudskrifter blev sat til at køre som Z105. Det er nu rettet

3/10 2016: Holdudskrifter er kørende på EA Dania, og skulle gerne virke alle sammen. Alle andre udskrifter er også tilgængelige i Bestillinger, men de fungerer langt fra alle sammen.

 

Ønskeliste / Dosmerseddel

I prioriteret rækkefølge:

  1. Alle andre udskrifter kendt fra EASY-tiden skal rettes til, så de virker i SIS-miljøet – vi vil tage dem i popularitetsrækkefølgen: Z345, Z424/Z425/Z420, Z620, Z8003, Z752, Z809, Z8028 …
  2. Der er givetvis blevet gjort Z-udskrifter tilgængelige, som ikke virker, da de kigger på ikke-eksisterende tabeller, eller ikke giver mening i SIS regi. Giv lyd, så fjerner vi dem fra jeres oversigter.