Z8036 Onsdagsfravær

 

Formål:

Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene.

Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen, og en hel dag er otte lektioner.

 

Population:

 • Udtrækket viser en datalinje pr elev pr onsdag med skema og aftale uanset om eleven er fraværende eller til stede.
 • Eleven skal på dagen være i skolepraktik (have en igangværende aftale med obligatorisk aftaletype 1081, 1082 eller 1083).
 • Aftalen skal høre til jeres egen skole.
 • Eleven skal være skolepraktikelev på tilskudsmærke startende med P. (Eks. PRAK, PRA2, PRA18)

 

Output:

 • Elev_id, cpr_nr, fornavn, dag, samt:
 • Fraværs_lektioner
 • Skema_lektioner
 • totalfraver (1 hvis eleven er fraværende alle timerne),
 • otte_fraver (1 hvis eleven er fraværende 8 af 8 timer),
 • ikke_total_fraver (1 hvis eleven ikke er fraværende hele dagen)

 

Definitioner af output:

Hvis eleven er fraværende hele dagen, står der et 1-tal i kolonnen TOTALFRAVÆR

Hvis eleven er fraværende hele dagen og der er præcis 8 lektioner, står der et 1-tal i kolonnen OTTE_FRAVÆR

Hvis eleven har været til stede mindst én lektion, er der et 1-tal i kolonnen IKKE_TOTAL_FRAVER.

Man kan selv se antallet at skemabegivenheder og fraværet i dem i de to kolonner FRAVÆRS_LEKTIONER og  SKEMA_LEKTIONER.

 

Afgrænsninger

 • Fra- / tildato (onsdagsfravær mellem de to datoer)
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en CSV. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:


Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere