Z8105 – Manglende opkrævningslinjer

 

Formål:

Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer

Population:
EASY:
Find alle elevers fag på hold, der slutter i perioden, tæl og summer så alle opkrævningslinjer der er på den valgte gebyrtype. Vis de elever, der ikke har linjer/beløb.

UDDATA+:
Find alle elever der ville dukke op i en indberetning med de valgte afgrænsningsdatoer. Hvis der er datasammenfald mellem flere af elevens fag på samme hold, vises kun ét af fagnumrene.

I og med alle elever vises i UDDATA+ versionen, kan man både tjekke manglende opkrævning og manglende betaling med denne version af trækket, og desuden få bekræftet status for de resterende elever.

 

Output UDDATA+:

 • Aktivitet
 • CPR / Navn
 • Forfaldsdato
 • Debitor
 • Betalingsstatus
 • Rekvirent
 • Oprettet_Sendt*
 • Skolefagsekesmpel**
 • Indberetningsdato (den dato der afgører, hvilken indberetningen årselevbidraget tilhører)

*) En regning bliver først Oprettet, så sendt, så betalt eller krediteret. Feltet viser som førsteprioritet Betalt, så Sendt, og så oprettet. Findes der kun Krediterede regninger, vises det, ellers vises krediteringer ikke. Er der to regninger af O/B/S typen, vises den anden i parentes. Findes der flere, sættes en *. Debitor og forfaldsdato vises også for den førsteprioriterede regning.

**) Hvis en elev på et hold har flere fag med samme betalingsstatus og rekvirent, vises kun 1 af fagene.

 

Output EASY:

 • Aktivitet
 • Startdato/Slutdato
 • CPR / Fornavn / Efternavn
 • ÅE rekvirent
 • Kursiststatus / Betalingsstatus
 • Linjer
 • Beløb
 • Ansvarsområde

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Find hold der slutter mellem de to datoer)
 • Gebyrtype (default er BETAX. Lad det stå tomt for at se elever, der mangler alle taksametre. Man kan ikke bruge jokertegn her)
 • Medtag Lokale Fag – hvis N ses kun på fagnumre under 50000

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: