Z8197 – Manglende skema på skoledage

 

Formål:

Til at se om der i den kommende til mangler skema på de elever, på de skoledage, der er knyttet til skoleforløbet.

 

Population:

Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres forløbs skoledage mellem de to afgrænsningsdatoer.

For de skoledage findes antal elever, der ikke er på skemalagte hold.

 

Output:

  • CPR nr / Fornavn / Efternavn / Uddannelse /-betegn
  • Skoleforløb
  • Ansvar
  • Skoledag
  • Aktiv på hold: Her vises eventuelle hold, som eleven er holdplaceret på, på tælledatoen, så man kan skemalægge det hold. Har eleven flere hold på tælledagen, vises en linje pr hold.
    NB: Der vises også evt. bookinger, eleven har via pseudoholdet *BOOKING. Det vises så med tidsrummet, der er skemalagt. Det kan være møder, studievejledning eller lektiecafe etc.

 

Afgrænsninger UDDATA+:

  • Uge (find kun skoledage i den uge)

 

Afgrænsninger EASY:

  • Fra- og tildato (find kun skoledage mellem de to datoer)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: