Z8113 – Dimittenddata

Vis kontaktoplysninger og sidste uddannelse på afgåede elever.

Formål:

Hvis man skal kontakte dimittender, kan denne udskrift vise elevernes telefonnummer, seneste uddannelse og afgangsårsag.

 

Forbehold:

Den bør ikke anvendes, når man ikke længere får CPR-opdateringer på eleverne, og dermed ikke oplyses om adresseskift, dødsfald etc.

 

Population:

Alle elever med afgang efter Fradato vises – dog ikke hvis de har senere skoleforløb uden afgang på skolen.

 

Output:

  • Navn / evt. CPR
  • Gade/Sted/PostNr/By
  • Telefon
  • Uddannelse / Udda_betegn / Elevafdeling
  • Afgangsårsag / Årsags_betegn / Afgangsdato

 

Afgrænsninger:

  • Fra dato
  • Antal cifre i CPR (0, 6, 10)

Oplysningerne udskrives som CSV fil.

Se også: