UDDATA+ Z Bloggen

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

28/9 2020: Z8093 Alle Ansøgninger er nu oversat til UDDATA+

24/9 2020: Nu er Z8197 “Manglende skema på skoledage” oversat til UDDATA+.

23/9 2020: Nu er den foreslåede TMK på skolehjemselever ensrettet mellem skolehjemsmodulet, Z8303 og det kommende skolehjems-tjekjob. Prioriteringen er først at se på frafaldstruethed, så praktik, så skoleforløb. Under hver hovedkategori ses på forsørgerstatus, så U18, og ellers standard -TMK.

22/9 2020: AMU indberetningen er blevet rettet omkring udlånte hold i weekenden, og så følger Z8052. Rettelsen fra tidligere på ugen omkring også at indberette ikke-udbudte hold, er også kommet med i Z8052 ÅE-udskriften nu.

18/9 2020: College 360 har nu deres studiekort

18/9 2020: Z8112 Bidragsperiodeoversigt og Z800 Aftaler er oversat til UDDATA+. Z8050 viser nu CØSA kontonr. for alle elever. To nye statistikker for afleveringsgraden af opgaver er oprettet: Z8386 og Z8387.

16/9 2020: Klassespejlene Z064, Z069 og Merit-udskriften Z136 er nu oversat til UDDATA+ (Se Holdudskrifter). Z8501 til at tjekke for fejl i oprettelsen af elever er nu tilgængelig for andre end FGU-skoler.

16/9 2020: ÅE tjeklister Z8302 og Z8303 er repareret efter at have fejlet.

12/9 2020 UCRS kan printe studiekort fra i dag lørdag.

11/9 2020 Holdudskrifter, som fx Z494 manglede CVR, elevadresse og skolehjemsoplysninger. Desuden var skole- og datofelterne ikke opdaterede før nu.

9/9 2020: Ny udskrift: Z8251 finder alle meritter og fritagelser på eleverne.

9/9 2020: Punktummet i treugersregel-kolonnen i Z8057 er rettet til komma så excel opfatter det som tal, ikke tekst.

7/9 2020: Vi begynder så småt at vække de gode gamle Holdudskrifter til live. I første omgang prøver vi med Z494 (kun pdf) og Z073, samt 5 af VidenDjurs’ studiekort. Herfra kan vi bygge ud med flere af de kendte Z-numre og at finde alle de datafelter, I er vant til.

29/8 2020: Holdudskrifterne Z8066, Z8266, Z8311 og Z8312 udelader nu afdøde elever. De er stadig med i FGU overblikket Z8500, men markeres i særskilt kolonne.

26/8 2020: Z8312 henter nu praktiksted på samme måde som Z8311: Udskriften kan godt vise andre skolers aftale, men prioriterer at vise en af skolens egne først – og findes der kun eksterne aftaler, markeres de med * .

26/8 2020: Z8052 årselevliste AMU kan nu nøjes med at vise fagplacerings-perioder, hvor varighed_dage ikke matcher den timebaserede udregning.

25/8 2020: Rettelse: Z8057 kunne dublere lærere, der havde været på flere afdelinger. Nu vælges kun dagens aktuelle primærafdeling, hvis der findes en. Desuden er decimaltalsformatet ændret fra punktum til komma, og dermed excelvenligere.

21/8 2020: Nu er Z8052 AMU Årselever oprettet på UDDATA+. Indtil videre er der færre kolonner end EASY-versionen. Der er flere varigheds-kolonner til at bruge til fejlsøgning den kommende tid.

I løbet af sommeren – først landet i denne blog med forsinkelse 13/8:
7/8 2020: Samtidig med justering af indberetningen af AMU, er Z8302 ændret så feltet beregnet_betalings_status viser den indberettede betalingsstatus eller en sigende tekst hvis aktiviteten på eleven ikke er indberettet. Og hvis eleven er IV-elev (ikke uddannelse 2411), vises det i en ny fejl_12 kolonne
5/8 2020: Z8303 har fået en notits på linjerne hvis eleverne fylder 18 i løbet af det bemeldte kvartal. Kolonnen hedder obs_7. Desuden medtages skoleforløbsnavn
5/8 2020: Ny udskrift Z8302V er ligesom Z8302 et AMU-ÅE-tjek – men handler om de varighedsuafhængige tilskud.
5/8 2020: Z8303 har nu en mere korrekt definition af om der skal gættes på skolepraktik-TMK i kolonnen Obs_6.
5/8 2020: Ny udskrift oversat til UDDATA+: Z8051 Årselevudskrift for skolepraktik
5/8 2020: Z8301 medtager nu flere fejltjek.
5/8 2020: Z8503 medtager nu elevens stamhold. Har eleven ikke et stamhold, skrives en * efter navnet. Er der flere hold, vælges det sidste.
5/8 2020: Z8311 skal kan også vise andre skolers aftale. Der står en * efter CVR, hvis det ikke er skolens egen aftale

10/7 2020: Z8050 medtager nu indberetningsdatoen, så man ikke selv skal lave en formel for at samle bidragene med tælledato fra den 16. til den 15. tre måneder senere.

9/7 2020: Z8312 medtager nu selve aktivitetens start- og slutdato

4/7 2020: Z8302 feltet ‘Tæller med i datodefinition’ matcher nu hvad der indberettes. At S og ÅV indberettes i hvert enkelt kvartal efter fagplaceringens slutdato, mens det for indberetningsprincip P alt sammen hører til på holdets slutdatos kvartal.

1/7 2020: Rettelse: Medarbejderafdelingen kom ikke rigtigt med i Z8082 og Z8501.

26/6 2020: Z8066 og Z8266 er nu oversat til UDDATA+. De er to varianter af en udskrift, der viser et holds elev, og så hver enkelt elevs kæde af holdplaceringer.

24/6 2020: Z8500 medtager nu værgeoplysninger

22/6 2020: Z8082 har nu fået fjernet ansættelsesdato, ose_ansvar, dellønstæller/-nævner og sls-perioden, da sls-oplysningerne er et forældet øjebliksbillede af lønoplysninger fra konverteringsdagen. Z8500 er nu synlig for EUD skoler – det skulle være sket 9/6, men ved en fejl blev den fjernet igen.

19/6 2020: EN10 udskriften er nu på det nye UDDATA+. Den viser manglende fraværsregistrering på AMU-hold.

19/6 2020: Z8312-rettelsen 17/6 bragte en fejl med sig så udskriften har ikke kunnet køre onsdag og torsdag.

17/6 2020: Værger for myndige elever over 18 vises ikke længere på Z8311 og Z8312 .Sidstnævnte medtager nu også begge værger.

15/6 2020: De sidste 3 Z-udskrifter har nu ændret format på CPR numre til at indeholde bindestreg, for at excel ikke ødelægger fomateringen. Men hvis du møder et datasæt uden bindestreg i CPR eller har andre tekstfelter, excel opfatter som tal, har vi forfattet denne hjælpeside: Sådan ødelægger Excel dine CPR numre og sådan fikser du det

10/6 2020: Z8312 holdudskriften har fået en række nye kolonner.

9/6 2020: Z8082 Medarbejder data er nu udgivet til UDDATA+.

9/6 2020: Z8500 er egentlig opfundet til FGU-skoler, men nu er Z8500 også udgivet til alle andre skoler. Den indeholder en linje pr elevforhold.

8/6 2020: Ny udskrift: Z8212 viser en eksamensbegivenheds elever og deres sidste standpunktskarakter på faget. Det bruges som tastebilag til de elever, der skal have kopieret STA karakteren over som EKS karakter, grundet Corona.

29/5 2020: Nu er CPR formatet i alle Z-udskrifter skiftet til 000000-0000 – det er mere holdbart i Excel – fire udskrifter havde ikke fået rettet formatet.

28/5 2020: Ny udskrift: Z8050 Årselevliste Fuldtid findes nu også på UDDATA+ – i en forsimplet form.

27/5 2020: Ny udskrift: FGU Fraværsliste Z8503.

27/5 2020: Z8312 holdelevlisten medtager nu elevtype.

27/5 2020:  SU-tjeklisten Z8310A ser nu bort fra fremtidige skoleforløb og er rettet så det er seneste elevforhold, der kigges på.

26/5 2020: Fra nu af vil elevens 4 cifrede uddannelseskode hedde “uddannelsesnr” og det fra skoleperioden hedde “cøsa-kontonr”. I dg rettes det på Z8301 og andre Z-udskrifter kommer snart. Tilsvarende bliver det en konvention at CPR-numre vises som 000000-0000, da det er mest ‘holdbart’ i Excel.

21/5 2020:Endnu en lille justering af mulige fejlværdier fra Z8304

21/5 2020: Z8304 Skolepraktik totaltrækket er justeret lidt. Flere fejltyper vises nu.

18/5 2020: Holdudskriften Z8312 har fået en række af de kolonner, som holdudskriften Z8311 allerede havde. Forskellen på de to er jo antallet af linjer. Z8311 har 1 pr elev, Z8312 har 1 pr elev pr hold. Desuden medtager den på hver linje en arbejdsgiver, speciale og skoleforløb (ud vælger én, hvis der passer flere til holdplaceringen)

18/5 2020: SU-tjeklisterne Z8310 og Z8310A viser nu evt. SU-ophørsdato, og A-udskriften, der fokuserer på elever, der ser fejlagtige ud, tager nu hensyn til det, hvis eleven ER ophørt med SU. Desuden fejlrettelser i trækket af uddannelsesaftaler.

14/5 2020: Rettelse Z8198 skulle have været udgivet i weekenden, men det er reelt set ikke sket før nu.

14/5 2020: Rettelse/ændring: Z8250 Dels kom de forkerte karaktere nogle gange ud, dels blev ikke alle former for meritter medtaget, når man bad om det.

14/5 2020: Ny udskrift Z8310A Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes er en version af Z8310, der kun fokuserer på ‘mistænkelige’ elever, altså elever, der måske ikke er SU-berettiget.

13/5 2020 Z8250 Karakterudskrift trækker karakterer til csv, inspireret af den gamle Z250. NB der er opdaget en fejl, der bør rettes inden man anvender den!

12/5 2020: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold findes nu i UDDATA+ udgave.

5/5 2020: Rettelse: Z8311 – elever kom ikke ud, hvis de ikke havde både holdplacering og skoleforløbsplacering på den afgrænsede prdato. Nu kommer de ud uanset hvad de har af skoleforløbsforhold. Desuden var et årstal i Z8004 outputtet trecifret.

30/4 2020: Æ, ø og å skulle gerne blive vist rigtigt i Z-udskrifterne nu, når man åbner csv filen med Excel.

29/4 2020: Ny udskrift: Z8312 Holdplaceringer er en holdudskrift, hvor man viser hver elev en gang pr hold (pr AMU fag) over en periode. Den viser i første omgang primært UNI-login.

28/4 2020: Z8311 Holdudskriften kan afgrænses på hold, og viser ét hold pr elev. Desuden er der rettet lidt for at sikre at hver elev kun kommer med én gang.

28/4 2020: Z8004 med et par ændringer: Dato-detaljering, Medarbejder-CPR, uddannelsesgruppering og løbenummerafgrænsning.

24/4 2020: Ny udskrift: Z8311 er en holdudskrift med elevernes værge- og lærestedsoplysninger. I første omgang viser CSV udtrækket alle skolens elever der er i gang på hold på den valgte dato.

21/4 2020: Ny Udskrift: Z8030 er nu oversat til uddata+. Den viser for en gruppe at elever med skoleforløb i den valgte periode, ALLE elevens skoleforløb i skolens historie.

9/4 2020: Ny udskrift: Z8310 CSV for SU indskrivningskontrol viser alle elever som pr. dags dato får SU

3/4 2020: Alvorlig fejl opdaget i Z8502 og rettet kl 13:43 fredag den 3.april.
Alle TMK har været godkendt siden at kravet om at rekvirent skulle være UVM tidligere på ugen blev indført.
En 21 af de 27 skoler fik indberettet for meget, med mellem 0,125 og 10,15 Årselever for meget.

1/4 2020: Z8502 afgrænses nu på finansår i stedet for datoer

30/3 2020: Z8302 medtager nu yderligere fejlkoder angående om et hold er aflyst eller mangler udbud.

16/3 2020: Z8301 giver det fulde overblik over fuldtidselever med hensyn til ÅE-indberetning og evt. manglende ÅE, ligesom de tre søsterudskrifter herunder.

7/3 2020: Ny udskrift Z8304 bruges som Z8302/3 til manuelt at gennemgå forskellige elever relateret til skolepraktik for at se, om de har givet tilskud eller ej.

6/3 2020: Ny udskrift Z8303 bruges som Z8302 til manuelt at gennemgå forskellige elever relateret til skolehjem for at se, om de har givet tilskud eller ej, og om det er med det rette tilskudsmærke.

3/3 2020: Ny udskrift Z8302 bruges til manuelt at gennemgå alt AMU-aktivitet for at se om alle nødvendige data til indberetning er til stede. Der er søsterudskrifter på vej i Fuldtid, Skolehjem og Skolepraktik, der får nummerserien Z8301-Z8304.

28/2 2020: Ny udskrift til FGU: Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA. Den finder alt årselevbidrag pr. CPRnr med tælledato i den valgte periode. Det er til en speciel CØSA formular, FGU skal indberette en csv fil i.

3/2 2020: Fejlrettelse – Z8004 viste uge 01, 2018 for de allersidste hverdage i 2018. Den skriver nu uge 1 2019 for fx den 30.december 2018.

24/1 2020: Nu viser Z8004 også aktivitetens ansvarsområde. Bemærk at der stadig afgrænses på medarbejderens ansvarsområde. En lille fejlrettelse – så skemalagte timer uden undervisningsrolle får timetypen A, ikke U.

24/1 2020: Ny udskrift: Z8300 Elever med uddannelsesaftale der ikke er forløbsplaceret. En tjekliste, der kan køres i ny og næ.

23/1 2020: Z8004 Timeseddel findes nu i en STUDIE+ version, dvs. til EUC Syd. Der er lidt andre definitioner end EASY versionen, så vejledningen er nu opdelt.

22/1 2020: Z8500 medtager nu flere adresseoplysninger, elevens aktuelle hold (hovedholdet, hvis man har flere), alder pr dags dato og aktuel kontaktlærer (ældste kontaktlærerforhold, hvis flere)

21/1 2020: Udskrifter, der vist CPR nummer havde en fejl, så ingen kunne vælge at se 10 cifre. Det kan folk nu med de rette rettigheder.

16/1 2020: Rettelse: Z8501 viste alt for mange ‘fejl-elever’. Det skyldes at vi i sidste uge begyndte at hente værger, som så slog ud på Z8501, da de jo hverken er elever eller ansatte.

18/11 2019: Z8057 virker igen. Noget man skal være obs på foreløbigt i de nye Z-udskrifter er, at vi i CSV udtrækkene her har samme mængde kolonner uanset afgrænsningerne. Så ved hhv J og N til “medtag detaljer”, vil alle eller blot halvdelen af kolonnerne have indhold. Man kan så spekulere om det giver mening at have muligheden for at fravælge detaljer, men vår der sker en gruppering og sammentælling som i Z8057, kan det godt give mening.
En anden deltalje er vejledningen, som der linkes til her. For gamle udskrifter, der er kopieret over, vil der givetvis være kolonner fra EASY tiden, der ikke har en pendant i det nye studiesystem. Så den nye version af Z8057 mangler to kolonner, der optræder i vejledningen, så længe EASY versioner også er kørende.

15/11 2019: Nu virker Z8500, 8501 og Z8139 igen. Z8057 fejler fortsat.

12/11 2019: Hele Bestillinger-modulet har ikke virket en tid endnu – vi håber at opdateringen i nat løser det.

11/11 2019:Rettelse: Z8500 holdt op med at virke da ydelsesgrundlagstabellen ændrede struktur. Det rettes nok 12/11.

8/11 2019:Ny udskrifter: Z8501 viser forskellige fejltyper i oprettelse af elever og medarbejdere, der har været oplevet på FGU. Z8057 og Z8139 er gamle kendinge fra EASY-tiden.

1/11 2019: Ny udskrift: Z8500 giver FGU skolerne et overblik over ALLE elevforhold på skolen.