Studie+ Z Bloggen

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

1/4 2020: Z8502 afgrænses nu på finansår i stedet for datoer

30/3 2020: Z8302 medtager nu yderligere fejlkoder angående om et hold er aflyst eller mangler udbud.

16/3 2020: Z8301 giver det fulde overblik over fuldtidselever med hensyn til ÅE-indberetning og evt. manglende ÅE, ligesom de tre søsterudskrifter herunder.

7/3 2020: Ny udskrift Z8304 bruges som Z8302/3 til manuelt at gennemgå forskellige elever relateret til skolepraktik for at se, om de har givet tilskud eller ej.

6/3 2020: Ny udskrift Z8303 bruges som Z8302 til manuelt at gennemgå forskellige elever relateret til skolehjem for at se, om de har givet tilskud eller ej, og om det er med det rette tilskudsmærke.

3/3 2020: Ny udskrift Z8302 bruges til manuelt at gennemgå alt AMU-aktivitet for at se om alle nødvendige data til indberetning er til stede. Der er søsterudskrifter på vej i Fuldtid, Skolehjem og Skolepraktik, der får nummerserien Z8301-Z8304.

28/2 2020: Ny udskrift til FGU: Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA. Den finder alt årselevbidrag pr. CPRnr med tælledato i den valgte periode. Det er til en speciel CØSA formular, FGU skal indberette en csv fil i.

3/2 2020: Fejlrettelse – Z8004 viste uge 01, 2018 for de allersidste hverdage i 2018. Den skriver nu uge 1 2019 for fx den 30.december 2018.

24/1 2020: Nu viser Z8004 også aktivitetens ansvarsområde. Bemærk at der stadig afgrænses på medarbejderens ansvarsområde. En lille fejlrettelse – så skemalagte timer uden undervisningsrolle får timetypen A, ikke U.

24/1 2020: Ny udskrift: Z8300 Elever med uddannelsesaftale der ikke er forløbsplaceret. En tjekliste, der kan køres i ny og næ.

23/1 2020: Z8004 Timeseddel findes nu i en STUDIE+ version, dvs. til EUC Syd. Der er lidt andre definitioner end EASY versionen, så vejledningen er nu opdelt.

22/1 2020: Z8500 medtager nu flere adresseoplysninger, elevens aktuelle hold (hovedholdet, hvis man har flere), alder pr dags dato og aktuel kontaktlærer (ældste kontaktlærerforhold, hvis flere)

21/1 2020: Udskrifter, der vist CPR nummer havde en fejl, så ingen kunne vælge at se 10 cifre. Det kan folk nu med de rette rettigheder.

16/1 2020: Rettelse: Z8501 viste alt for mange ‘fejl-elever’. Det skyldes at vi i sidste uge begyndte at hente værger, som så slog ud på Z8501, da de jo hverken er elever eller ansatte.

18/11 2019: Z8057 virker igen. Noget man skal være obs på foreløbigt i de nye Z-udskrifter er, at vi i CSV udtrækkene her har samme mængde kolonner uanset afgrænsningerne. Så ved hhv J og N til “medtag detaljer”, vil alle eller blot halvdelen af kolonnerne have indhold. Man kan så spekulere om det giver mening at have muligheden for at fravælge detaljer, men vår der sker en gruppering og sammentælling som i Z8057, kan det godt give mening.
En anden deltalje er vejledningen, som der linkes til her. For gamle udskrifter, der er kopieret over, vil der givetvis være kolonner fra EASY tiden, der ikke har en pendant i det nye studiesystem. Så den nye version af Z8057 mangler to kolonner, der optræder i vejledningen, så længe EASY versioner også er kørende.

15/11 2019: Nu virker Z8500, 8501 og Z8139 igen. Z8057 fejler fortsat.

12/11 2019: Hele Bestillinger-modulet har ikke virket en tid endnu – vi håber at opdateringen i nat løser det.

11/11 2019:Rettelse: Z8500 holdt op med at virke da ydelsesgrundlagstabellen ændrede struktur. Det rettes nok 12/11.

8/11 2019:Ny udskrifter: Z8501 viser forskellige fejltyper i oprettelse af elever og medarbejdere, der har været oplevet på FGU. Z8057 og Z8139 er gamle kendinge fra EASY-tiden.

1/11 2019: Ny udskrift: Z8500 giver FGU skolerne et overblik over ALLE elevforhold på skolen.