UDDATA+ Z Bloggen

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

24/9 2021: Nu kan Z8103 – Mandagsliste afgrænses på flere uger. Der kommer en linje pr hold pr uge så

24/9 2021: Fakturerings-CØSAZ8033 er nu rettet, så alle fag har én via takstkataloget. Samme felt er også indført i Z8052 AMU årselever.

24/9 2021: Z425 rettelse – udskriften fik ikke afgange med, hvis eleven havde flere elevforhold på samme uddannelsesnummer. Dermed blev elevens forhold på et uddannelsesnummer ikke brudt op i to forhold selvom der forelå en afgangsdato/årsag.

23/9 2021: Rettelse: Nu kan STAM-hold også komme ud på bl.a. Z110

21/9 2021: Vi forsøger at få Z8312 til at være mindre langsom ved at fjerne sorteringen.

20/9 2021: Tre nye udskrifter, der alle hjælper folk der skemalægger eller skal udskrive skema. Det er Z597, der viser skema uden lærer eller lokale, Z598 der hjælpe med at finde et briknr og Z599 der finder skemabegivenheder med flere lærere end hold påsat.

20/9 2021: Rettelse: Z8050 havde dubletter, for elever med flere samtidige afdelinger – nu findes kun elevens evt. primærafdeling.

16/9 2021: Rettelse: I Z8001 blev Aktivitetsafdeling kaldt aktivitet – nu hedder den ‘gruppe’, og aktiviteten kommer i anden kolonne.

15/9 2021: Lidt statistik: De oftest bestilte udskrifter pr er Z494, Z8312 og Z8311. Den mest fejlende er Z110 (sag er i gang). Oftest bestilte udskrifter, der ikke er holdudskrifter: Z8004 og Z8500. Flest printede studiekort siden uddata+ startede: Viden Djurs.

14/9 2021: Z-udskrifterne er nu konsekvensrettet så der generelt skulle være konsensus om, hvordan et (typisk) 4-cifret uddannelsesnummer optræder. Er det sat på eleven, hedder det elev-uddannelse eller uddannelse_elev. Er det på skoleperioden, hedder det uddannelse. Er det fundet via det tilskudsgivende undervisningstaksameter hedder det CØSA-kontonr, og er det fra amu-fagplaceringen, er det FKB eller CØSA.

14/9 2021: Rettelse: Kolonnerne med “kommende” bidrag på Z8505 til styring af kommunale forlængelser på FGU var forkerte – de gentog bare hvad der stod i realiseret. Nu er det rettet, så “kommende”+”realiseret” = “prognose”

13/9 2021: Z8054 Årselevliste for Skolehjem manglede elevoplysninger for de eksterne skolehjemselever.

13/9 2021: Ny udskrift: Z8307 tjekker for elever med uafsluttede aftaler, der hverken har hold, skoleforløb eller skolepraktik.

13/9 2021: Z8198 kunne time ud – nu er performance 10% bedre. Ved fejl så bestil mindre periode.

8/9 2021: Aars har fået genskabt deres studiekort fra EASY-tiden

7/9 2021: Z8004 ændringer: Afdelingsafgrænsningen fungerer nu ved at alle, der har tilknytning til den valgte afdeling medtages, men de vises med deres mest primære afdeling. Måned vises på dansk så de flestes excel kan finde ud af det. Man kan medtage rolle, så vises den specifikke rolle, der ellers kun har været vist fortolket som U eller A.

2/9 2021: Z8065 hjælpeudskriften til Dansk Førstehjælps-data er oversat til UDDATA+.

1/9 2021: Pivot Workshoppperne, hvor du kan komme og lege med dine Pivot-regneark sammen med ligesindede fra andre skoler, mens Jes ‘svæver over vandene’, er tilbage! Den næste session er 9/9, hvor temaet er holdudskrifter, planlægning og ledelse. Se mere her.

30/8 2021: Z8312 og Z8311 (holdeleverlister) prioriterede at vise mail/tlf fra elevens brugerprofil frem for elevens kontaktoplysninger. (Det samme gjaldt værgerne i Z8312). Nu prioriteres der omvendt.

30/8 2021: Z8103 (Mandagsliste) medtager nu det hyppigst forekommende uddannelsesnr. på hvert hold.

27/8 2021: Z491, Z492 og Z494 er nu rettet så der ikke står SE-nummer i overskrifterne, men kun CVR, hvilket er mere retvisende

26/8 2021: Som i rettelsen i går finder Z8066, Z8266, Z8311 og Z8500 nu kontaktoplysningerne et mere korrekt sted.

25/8 2021: Rettelse: Z8312 viste forkerte kontaktoplysninger på værgerne – nemlig elevens egne.

24/8 2021: Z8050a årselever fuldtid har nu tre taksametre på. Desuden er Z8051a oprettet som en lignende pendant til Z8051 årselever skolepraktik i en aggregeret version der ikke viser hver enkelt elev, men summeret, også med taksametre.

23/8 2021: En ny udskrift viser FGU-skolernes skoleydelser. Den hedder Z8506

19/8 2021: Det første ‘lærerskema’ er frigivet: Z573. Det er et lodret holdskema som Z560 men med færre afgrænsninger, og så ligger den i en særlig rettighedsgruppe som du kan tildele lærerne uden at de får de andre udskrifter. Udskriftsgruppen hedder Z-lærerudskrifter.

19/8 2021: Z8386/Z8387 opgavefravær er nu tilrettet så de har helt samme definition af ‘afleveret opgave’ som det, du kan se i opgavefraværsvinduet. Tidligere var både ikke-frigivne og undtagede opgaver desuden med i statistikken.

19/8 2021: Z494 sorteringen beskrevet 13/8 virker først fra i dag.

16/8 2021: Z8393 medtager nu om det er et garantikursus

13/8 2021: Z494 Har ændret SE-nummer overskrift til løbenr, da det kun er det, samt CVR der optræder i udskriften. Skolehjem J/N siger nu om eleven er skolehjemselev, ikke og eleven er booket. Hvis eleven er booket, står det fortsat med værelsesnummer. Der er to telefonnumre i udskriften der er nemmere at læse, da der er / imellem. Man kan også sortere den på tre forskellige ting. Endelig er CSV ballade affødt af semikolon i fritekstfeltet elimineret.

11/8 2021: Z8051 medtager nu Navision formål/ansvar

11/8 2021: Fejlrettelser: Lokale-Skemaerne Z54x viste kun skema for den førstvalgte dag (typisk mandag). Og Z582 virkede ikke.

10/8 2021: Z8312 medtager nu køn baseret på 10. ciffer i cpr

9/8 2021: Z8312 sætter nu ikke længere =” og ” rundt om holdnavet. Det var et forsøg på at styre formatet af holdnavne, der kun består af tal. Men tegnene gav bare andre problemer. Hvis dit tal-holdnavn vises videnskabeligt, fx 12E+15, så vælg kolonnen, vælg talformat, fjern decimaler og vælg så tekstformat. Desuden medtages elevens adressekommune og alder på bestillingstidspunktet.

6/8 2021: Z494 viser nu de første 8, ikke kun 6, tegn af værelset.

6/8 2021: De ringetider der stod lidt skævt på skemaudskrifterne, står rigtigt nu.

5/8 2021: Ny oversat udskrift: Z8001 viser en aktivitet pr række og så antallet af elever i hver uge i et helt kalenderår. I excel kan du så lave betinget formatering og få farver på så det ligner gantkort. Ikke helt den flotte aktivitetsplan A356 fra EASY-tiden, men derhenad.

5/8 2021: Rettelse: Siden fritagelser blev en del af R116/R117, har de kun medregnet skemabegivenheder med fag. Nu medtages også dem uden. Indberetningen har heldigvis aldrig udeladt den slags skema.

4/8 2021: Stor udgivelse: De 17 skemaudskrifter er udgivet. Se dem øverst under AdministrationsudskrifterDet er dem, der før hed Z5xx.

4/8 2021: Z8036 og Z8046 onsdagsfravær (skolepraktik) er oversat til uddataplus.

4/8 2021: Rettelse: R116i/R117i viste ikke indberetningen korrekt (skoler oplevede dublerede elevdage).

4/8 2021: Z8500 viser nu ansvar og projektområde, fundet via elevens hold.

4/8 2021: Z8052 og Z8033‘s fritekstfelter kunne lave ravage i CSV-filen hvis de indeholdt returkarakter eller semikolon. Det tages der nu højde for så data står i de rette kolonner.

3/8 2021: R116/R117 tog højde for meritter, men ikke at de havde en endelig gyldighed. Det gør de to udskrifter fra i dag. Men i Indberetning af Lærerstyret undervisning talte meritter stadig ‘evigt’ i går ved opdatering, så det er først 2.september at indberetningen ændres på dette punkt.

20/7 2021: Kendt fejl i R117i er ikke rettet endnu – vi vil sikre os at rettelsen er helt korrekt. Indberetningen af lærerstyret undervisning dublerer heldigvis ikke. Men det gør R117i. R116i dublerer vist ikke eleverne. Så indtil videre slet selv dubletter i R117i. R117 viser stadig kommende indberetning – uden dubletter.

28/6 2021: Z8157 medtager nu aktivitetsafdeling

25/6 2021: Mindre rettelse af Z8315: uddannelseskolonnen manglede, og ‘uddannelse’ var overskrift til efternavnskolonnen

25/6 2021: Z250 har nu en fra- og en tiltermin i stedet for en enkelt terminsafgrænsning.

23/6 2021: R116/R117 får nu fra-til afgrænsning fordi en måned er for lang tid for store skoler (trækket går i stå) og for kort tid for små skoler, der godt kunne bestille for et halvt år ad gangen. Dør udskriften efter 10 minutter, prøv en kortere periode.

23/6 2021: Z250 rettet mht at den ikke lystrede når man bad om at se andre end kun holdets fag, og en anden fejl, der fik udskriften til at gå ned indimellem, er også rettet.

22/6 2021: Z8312 tækker nu aktivteten med tegn omkring for at prøve at forhindre at det tolkes som tal. Således: =”holdnavn”

21/6 2021: Vi ‘slukker‘ for tjeklisteserien Z8301-Z8304, fordi vi føler de nu er dækket ind af tjekjobs i CØSA-indberetningsvinduerne. Kun For Åben Uddannelse er de ikke færdigudviklet, så Z8305 og Z8305V består.

18/6 2021: R116 og R117 er opdaterede. Læs venligst R117-vejledningen grundigt for at blive orienteret om status på Lærerstyret undervisning.

18/6 2021: Nu findes der en Parameterliste-vejledning

18/6 2021: To nye udskrifter giver overblik over SOSUpraktik. Z8314 viser forløbene, og Z8315 viser elever med en linje pr forløb der også inkluderer skoleforløb

14/6 2021: Ny udskrift: AMU-bedømmelser Z8101.

14/6 2021: UCRS’s studiekort version K er tilrettet

11/6 2021: Z250 Karakterer er nu udgivet. Den giver pæne PDF oversigter over karakterer givet på hvert hold.

11/6 2021: Z8250 havde ikke alle karakterer med – det blev rettet i går, men det introducerede så en ny fejl der fik jobbet til at fejle indimellem, men det er nu også rettet

9/6 2021: Z8033 manglede enkelte takster (hvis taksten manglede en fagkontering), og lokation medtages nu.

3/6 2021: Ny udskrift: Z8218 er en lokalestatistik der viser hvilke lokalernes anvendelsesdage.

2/6 2021: Z8312 rettelse – der var dubletter når eleven havde flere kontaktlærere.

2/6 2021: SPS markering er nu med på udskrifterne Z425, Z8312, Z8500 og Z494. Dog er der en kendt fejl i det, der mangler udbedring

28/5 2021: Ekstern vejleder og dennes tlf er nu med på Z8500. Der er gjort plads til to forskellige vejledere.

27/5 2021: Z494 medtager nu i CSV filen en række ekstra felter relateret til holdenes eventuelle udbud: Undervisningstid, Kontaktperson, Udbuds_Email, Udbuds_lokation, Udbuds_gade, Udbuds_sted, Udbuds_postnr, Udbuds_by, kviknr

27/5 2021: FGU-udskriften Z8504 har nu fået en gevaldig omkalfatring, så den er bedre til at vurdere elevernes potentielle antal uger, man kan undervise.

26/5 2021: R116i viste for få timer – det er meningen den skal vise lige så mange som R117i, blot med en anden detaljeringsgrad

22/5 2021: Z103 Studiekort er nu oversat fra EASY-tiden

22/5 2021: Z110 opgavestatistik er nu oversat fra EASY-tiden.

21/5 2021: Z8312 viser nu elevernes regelgrundlag.

19/5 2021: Z8312 kunne dublere hvis en elev havde flere kontaktlærere samtidig.

18/5 2021: Z8504 havde dels dubletter i elevantallet og skoledagstallet. Nu fraregnes afsøgningsforløb. Og afgangsdato vises.

18/5 2021: Z425 havde to kilder til dubletter. Det er rettet.

13/5 2021: R116i fejlede indtil i morges

13/5 2021: Z8505 virkede ikke – den er rettet nu.

12/5 2021: Z8051 viser nu CØSA knyttet til skolepraktikken, ikke undervisningen.

11/5 2021: Z8500 har fået flere felter: FGU-forløb, DS-navn, Kombinationsforløb og fagtema

7/5 2021: R116 kan nu vælges til at medtage skoleforløb

30/4 2021: R117 og R117x kan nu vælges til at medtage skolefag.

27/4 2021: Z8393 medtager nu aktivitetsafdeling.

27/4 2021: Rettelse: R116i/R117i viste dublerede data for alle andre måneder end den seneste – det er rettet nu.

27/4 2021: Z8030 viser nu navision-ansvar/projekt i stedet for den gamle slags.

26/4 2021: Z8198 kunne fejle hvis man har sengebookinger hvor startdatoen ligger efter slutdatoen. Den slags bookinger ignoreres nu.

20/4 2021: C323 medtager nu aktivitetsafdeling, og man kan vælge at se elevtallet på en bestemt dag ved at afgrænse på en pr-dato.

20/4 2021: Z8311 og Z8312 medtager nu begge speciale og speciales kortbetegnelse. Sidstnævnte også kontaktlærernavnet

19/4 2021: Z8048 er nu oversat til Uddata+. Den viser en linje pr skoleforløbsplacering i perioden

19/4 2021: Rettelsen af Z8500 fra i fredags slår først korrekt igennem i dag.

16/4 2021: Z8500 medtager nu hver elevs næste hold (dvs starter efter dd) – dog prioriteres evt. stamhold først

15/4 2021: R116/R117 har ikke virket siden 12/4, hvis man lod de nye hold/uddannelse afgrænsninger stå tomme. Nu virker de igen og de og hjælpeudtrækket R117x medtager alle afgangsårsagskode og CPR.

14/4 2021: Z8139: For hvert skoleforløb trækkes antal skoledag hvor der findes skemabegivenheder uden fraværsregistrering

13/4 2021: Z8157 medtager nu projektområdet på ansættelsesforholdet, samt ansvarsområdebetegnelsen.

12/4 2021: En finjustering af opslaget af juridisk enhed og godkendelse til fag berører Z8052 Z8052V Z8302 Z8302V, Z8305Z8053, Z8033. Førstnævnte fejlede også fordi uddannelsesmodellen har en fejl, som nu omgås.

12/4 2021: R116/R117 er nu ændret så de kun viser lærerstyret undervisning. Samtidig kan de afgrænses på uddannelse, hold og om man vil medtage hovedforløb. I tillæg er der kommet de nye udskrifter R116i og R117i, der viser det indberettede, som opdateres hver måned. Der er ingen kapacitetsproblemer på i-trækkene så de kan bestilles på et helt år. R117x er også ny og  indeholder alle skematimer hvor der ikke findes en lærer med undervisningsrolle. Antallet af skoledage uden skema ser du ved at sammenligne tallet i skoledagskolonnen i R117 med antallet af linjer (dage med UV-skema) pr elev.

8/4 2021: Z8051 medtager nu CØSA kontonr

7/4 2021: Z084 kan nu som den første udskrift have forskellige sorteringer – vælg mellem fornavn, efternavn og CPR i ‘rullegardinet’

7/4 2021: Z8250 kan nu afgrænses på flere hold end før, og viser CPR.

7/4 2021: Z8033 med AMU-bidrag viser i særskilte kolonner bidrag, der ikke kan indberettes (endnu). Det være sig at man mangler at søge godkendelse, der mangler betaling eller der er Nej til tilskud. I kolonnen ved siden af vises årsagen der er i spil.

7/4 2021: Z8302Vs definition af forkerte TMK i “fejl_2” er justeret analog med at indberetningstjekjobbet for varighedsuafhængige AMU tilskud også er det i dag

26/3 2021: Kriterierne i AMU-indberetnings-tjekjobbene omkring forkert TMK er ændret, og Z8302/Z8302V er ændret tilsvarende.

25/3 2021: Z8103 og Z8393 viser nu begge det mest anvendte lokale og lærer pr hold. Endvidere kan Z8103 afgrænses på aktivitetsafdeling og ansvar. Desuden er ugekolonnen fjernet fra Z8105 – den viste dags datos uge og det gav ikke mening.

25/3 2021: Z8033 viser nu fakturerings-CØSA fra takstkataloget.

23/3 2021: Z425 virker nu hos FGU. Hidtil har CØSA-konto været krævet, og det har FGU sjældent.

23/3 2021: Z8502 viser nu ikke studiestart, men den viste periodes start, så der undgås overlap

19/3 2021: Z800 har tre nye felter: underskrevet,modtaget,faerdig_registreret

19/3 2021: Nye udskrifter: R116 og R117 er nu udgivet, og kan bestilles på en måned ad gangen. Og her i første iteration gælder det kun GF1 og GF2 elever.

19/3 2021 Z8502 FGU kommunalt bidrag skulle nu helst endelig være på plads. Efter ændringer 12/3 og 13/3 har vi nu fundet en metode til at omgå at nogle af skolernes skoleforløb overlapper.

18/3 2021 Z082 kan nu afgrænses med %, uanset hvor mange hold der er på skolen (pas på stor pdf!)

5/3 2021: Ændringer til Z8266: Elevernes adresse findes på dags dato i stedet for prdato. Udd.aftalestart og slut skrives som DD.MM.YYYY og ikke ‘amerikansk’. Skoleophold datoer har også punktummer som adskillere.

5/3 2021: Z8393 opførte sig uhensigtsmæssigt hvis man skrev små bogstaver i A I B afgrænsningen. Nu opfører i sig som I osv.

4/3 2021: Z8505 Viser for FGU-elever hvor mange procent af årets bidrag der er lagt på skoleperiode ÅP for hele finansåret.

2/3 2021: Z8504 virkede ikke ved udgivelsen i går, men i dag gør den.

2/3 2021: I forbindelse med at indberetning af fuldtidselever ikke sender elever med tom eller forkert elevtype, frasorteres de også fra Z8050 og Z8050a og fanges af kontroludskriften Z8301. Det findes tjekjob inde i indberetningsvinduerne til at fange forkerte/manglende elevtyper både på ÅE bidrag og varighedsuafhængige tilskud.

1/3 2021: Døde elever undlades nu fra flere udskrifter: Z800. Z8212, Z8220, Z8386, Z8387

1/3 2021: Ny udskrift: C323 er en holdoversigt der modsat Z8494 også medtager fuldtidshold

1/3 2021: Skjern fik ny studiekort

1/3 2021: Ny udskrift: Z8504 viser en gruppe elever ud fra skoleforløb, hold eller stamholdsplacering og tæller deres elevuger op og viser forventet slutdato.

25/2 2021: AMU Nordjyllands studiekort er tilrettet

25/2 2021: Z8502 FGU kommunalt bidrag til CØSA er ændret til at passe til indberetningsformatet.

25/2 2021: Ny udskrift: Z8052V har varighedsuafhængige indberetningsklar bidrag på AMU.

23/2 2021: Holdudskrifterne Z079, Z082, Z091, Z492 og Z494 kan nu udskrive CSV

13/2 2021: Z8502 har fået ændret format, til at tilpasse den kommunale indberetning

12/2 2021: Z8312 medtager nu skoleperiode og kontaktlærer.

9/2 2021: Z8105 medtager nu ansvar.

8/2 2021: Z8313 er justeret så hvis man nævner et specifikt hold kommer eleverne uden certifikat også ud, hvis de har 1 i gennemført.

5/2 2021: Samtidig med at Åben Uddannelse CØSA-indberetning medtager andre rekvirenter end UVM (dog ikke AAT), er Z8053, Z8053V, Z8305 og Z8305V rettet tilsvarende.

5/2 2021: Rettelse: Lille justering gør at afbrudte aftaler kun kommer med på Z8312 hvis der ikke findes andre.

4/2 2021: Fag og uddannelse skal nu passe sammen ved ÅU-indberetning. Derfor udfører Z8053 og Z8053V nu også kontrollen, mens tjeklisterne Z8305 og Z8305V viser dig om den overholdes eller ej.

4/2 2021: Z8393 rettet: Fejlagtigt blev alle ikke-udbudte hold ikke medtaget. Også IV-hold

3/2 2021: Z8313 virker nu igen

2/2 2021: Nu viser Z8040 skoleforløb og ansvar, selvom undervisnings-CØSA ikke skulle kunne findes

2/2 2021: Ny udskrift Z8053V er en årselevudskrift for Åben Uddannelse med de varighedsuafhængige bidrag.

29/1 2021: Ny udskrift: Z8313 finder certificerede AMU-elever ud fra dato, de afsluttede kurset sidst. Til recertificering typisk 5 år efter.

29/1 2021: Z800 aftaler har fået elevadresse med.

28/1 2021: Planlægning af udskrifter virker nu. Dvs du kan udsætte en udskrift til at køre senere, eller hver x’te døgn så du kan have friske statistikker trukket til dig hver mandag morgen fx.

27/1 2021: Holdudskrifter viser ikke længere aflyste uddannelsesaftaler

26/1 2021: Z8050 har nu også navision-formål og -ansvar

26/1 2021: Rettelse: Z8033 og Z8052 beregnede elevuger forkert – de var en faktor 8 for små.

25/1 2021: Oversat: Z067 holdudskriften er nu tilgælgelig.

25/1 2021: Der er kommet ny beskrivelse af “Indberetning af kommunalt tilskud“, så Z8502 trækket har fået nye kolonner.

22/1 2021: Z8053 og Z8305 omkring åben uddannelse er ligesom CØSA-indberetningsjobbene nu ændret til at kræve skolens godkendelse til at undervise og kræve at CØSA-nummeret er i forløbsgruppe 3.

22/1 2021: Z8033 oversat til UDDATA+ men med en ny definition: “Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, og fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033 handler mere om budget end den er bagudrettet.

19/1 2021: Ny udskrift: Z8306 Bidrag fra omgængere på fuldtid er fjernet fra tjekjobslisten i CØSA indberetningen og er nu et Z-job. Samtidig dækker den nu alle formålsgrupper, ikke kun gruppe 4.

19/1 2021: Z8386 og Z8387 Opgavefravær har nu elevtid og fraværtid med

19/1 2021: Ny udskrift Z8040 Elevers TMK historik er nu oversat til UDDATA+

19/1 2021: SE_nummer (fx Z492 vises først fra i dag)

18/1 2021: Z8004 medtager nu holdbetegnelse, man kan afgrænse på hold og man kan fravælge at se aktiviteter der starter med *

18/1 2021: Z8198 Faktura til AUB for kostophold medtager nu uddannelse/betegnelse

15/1 2021: Z8052 Årselever AMU har nu kolonnerne fag-kortbetegnelse, elevuger, fritekst, ansvar, akt.afd., og en fejl indført for en uge siden er rettet.

15/1 2021: Nu vælger tjekjobbet omkring skolehjemselevers TMK at elever med uddannelsesaftaler ikke skal have U18-TMK. Z8303 tjekjobbet er justeret tilsvarende.

15/1 2021: Z8250 krævede at eleverne var stamholdsplacerede hvis man afgrænsede holdet med jokertegn. Nu kræves det kun, hvis man afgrænser på %.

15/1 2021: Mere ensrettede krav til indberetningerne af AMU-elever slår igennem fra i dag, også i udskrifterne Z8052 (TMK-typen skal være AMU og også passe til FKB’en), Z8302 (Tjekjobbet viser nu fejl hvis TMKtypen ikke er AMU) og Z8302V (Tjekker nu vutmk for aktivitetstype AMU, aflyst hold og fag/uddannelse-match).

15/1 2021: Ny udskrift: Z8053 Årselevliste for Åben Uddannelse er nu oversat til UDDATA+

12/1 2021: Z8050a fuldtidsårselever har nu Navisionansvar og -formål med.

12/1 2021: Holdudskrifter såsom Z492 kan nu vise EAN nr. – mens CVR nummer vises på SE-nr’s plads

11/1 2021: Holdudskrifter såsom Z492 viste mærkelige data de seneste dage. Det er rettet nu, og i morgen kan Z494 også vi p-nummer.

8/1 2021: Nu er Z492 og andre holdudskrifter i stand til at finde fritekst, CVR, Betalingsstatus, kursiststatus og rekvirent. Og Z492 sorteres efter CPR.

8/1 2021: Holdudskrifter har hidtil fejlet når de var tomme – nu viser de statusen Tom.

8/1 2021: Z8052 AMU årselever medtager nu bidrag (varighed/200) samt flere taksametre

6/1 2021: Z8393 medtager nu ansvarsområde og så var der rettet en elevtællingsfejl

5/1 2021: Z8103 er nu oversat til UDDATA+, den velkendte Mandagsliste

5/1 2021: Z079 og Z8312 har nu en mindre restriktiv holdafgrænsning. Den eksisterende blokerede hvis brugen af % og _ gjorde at for mange hold kom i spil.

5/1 2021: Vejen BC har nu sit studiekort

5/1 2021: Z-udskrifter ser nu bort fra 1107 afsluttede aftaler – undtagen Z800 der er et råt aftaletræk, og Holdudskrifter samt Z8312 og Z8311 der blot nedprioriterer at vise disse aftaler fremfor andre. Og de fremhæves som fejl_4 på Z8304

5/1 2021: Fejl i CPR på Z8105 er nu rettet

5/1 2021: Nu henter Z8082 også tlf, og primært kontaktoplysninger fra PRIM og PRIT felterne.

5/1 2021: Z8054 Årselevliste skolehjem er nu oversat til UDDATA+

5/1 2021: Holdudskrifter såsom Z494 prioriterer nu egne, og sekundært ikkeafbrudte aftaler. Og er det en fremmed aftale, vil lærestedsnavnet efterfølges af en *, og aflyste aftaler efterfulgt af #.

For ældre opslag, klik her