Z8186 Fravær med arbejdsgiver

 

Formål:
Pivot-venlig fraværsstatistik ligesom Z8086, dog findes der også en evt igangværende aftale på dagen. Udskriften er udviklet med SOPU, der beskriver den således:

“Udskriften danner grundlag for SOPUs indsats i med fastholdelse, og giver mulighed for at tække oplysninger på et eller flere optag. Vi får alle de mest relevante oplysninger med, så vi på tværs af administrative og pædagogiske funktioner kan arbejde med at vise de ønskede data og målrette indsatser. Og med oplysninger om arbejdsgiver/lærested og kontaktlærer, så har vi nem adgang til oplysninger der er relevante for samarbejdet om fastholdelse af eleverne. Udskriften giver mulighed for at se fravær udspecificeret på lokale fraværskoder, og helt ned på dato-detaljering, samt adgang til evt. afgangsdato på de fremsøgte elever. En holdudskrift der indeholder mange væsentlige oplysninger: navn, cpr, hold, fravær, afgangsdato, kontaktlærer og lærested.”

 

Forbehold:
Ligesom Z8086 tages der ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8086 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, slå elevernes fravær op i fraværsmodulet på uddataplus.

Dubletfare: Har eleven to aftaler i gang på samme dag, vil skemadataene for den dag blive dubleret.

 

Population:
Alt skema og registreret fravær i den afgrænsede periode, vises. Har eleven to aktive aftaler, kommer data to gange pr dag – en gang med hver af de to aftaler.

 

Output:

 • Uddannelse / Udd.betegnelse / CØSA
 • Aktivitet / Ansvar (fra aktiviteten)
 • Skolefag
 • GH (GF1, GF2, hovedforløb eller andet) (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • CPR_nr / Navn
 • Dag, Uge, Måned eller periode (afhængig af dato-detaljerings-valget)
 • Fraværskode
 • Timer (i decimaltimer)
 • Fravær (i decimaltimer)
 • Skoleforløb / Skoleperiode / Ansvar (fra skoleforløbet) / Lokation
 • Køn /  afgangsdato (Nye)
 • Kontaktlærer pr dags dato
 • Lærested / P-nummer / CVR-nr

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato/Til dato
 • Aktivitet (Kun timer og fravær fra det valgte hold)
 • CPRnr
 • Dato-detaljering (M/U/D) vis en linje pr Måned, Uge, Dag eller bare en linje per elev hvis denne afgrænsning efterlades tom.
 • Antal CPR-cifre

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: