Z8107 AMU beståelse

Til beregning af beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU.

Formål:
På AMU området er der krav om, at skolerne hvert kvartal offentliggør Beståelses- og Gennemførselsprocenter for afholdte kurser, der slutter i kvartalet.

Population:
Alle skolefag-på-holdplaceringer på AMU, der slutter i perioden, medtages.

Er der flere skolefag-på-holdplacering med samme fag og samme elev, vises kun den tidligste start og den seneste afslutning. Det samme gælder hvis der er flere peroder for faget på holdet.

Output:

  • Aktivitet
  • Cpr_nr/Fornavn/Efternavn
  • Skolefag/Fagbetegnelse/Niveau
  • Fag-Startdato/-Slutdato* (perioden for faget på holdet)
  • Elev-Startdato/-Slutdato* (elevens periode på faget)
  • Certifikat_udstedt *
  • Gennemført (0 eller 1)*
  • Gennemført_med_bevis (=Bestået)*

*: Første start- og sidste slutdato for evt flere perioder. Andre attributter på fagplaceringen tages fra sidste fagplacering.


Afgrænsninger:

  • Start-/slutdato
  • 0-6-10 – antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: