Z8041 Brobygningselevers skæbne

 

Formål

Udskriften kan vise effekten af intro/brobygning på en skole.

 

Population

Udtrækket starter med alle elever, der har gået på uddannelse 2560 eller en uddannelse, der hedder noget med “Brobygning”. Det rammer vist alle brobygnings- og introforløb:

(uddannelse 1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454)

Hvert CPRnr optræder kun med sit første forløb blandt eventuelt flere af ovenstående, og hvis startdatoen for det forløb befinder sig mellem afgrænsningsdatoerne, kommer eleven med.

 

Output

For hver elev vises så alle uddannelser, eleven har optrådt på, der ikke tilhører gruppen fra “Population”, og heller ikke er Præsentation (udd. 2551 og 2552).

Eleven vises også, hvis vedkommende ikke har taget uddannelser siden brobygning.

  • CPR / Fornavn / Efternavn
  • Folkeskole
  • Første_brobygnings_forlob (navnet på evt første skoleforløb på brob./intro)
  • Første_brobyg/intro’s uddannelsesnummer og speciale

Efterfølgende uddannelser på skolen:

  • Uddannelsesnummer / Uddannelsesnavn
  • Indmeldelsesdato
  • Afgangsdato / Afgangsbetegnelse

 

Afgrænsninger:

  • Fra dato / Til dato (elevens første intro eller brobygning skal være startet mellem disse datoer)
  • CPR 0_6_10 (Antal CPR-cifre)

 

Oplysningerne udskrives som CSV fil.

Se også: