Z8078 Nye elever og EUX

Udtrækket viser elever, der er tilgået uddannelsen i perioden og om de har Talentspor.

NB: Et nyt træk, Z8178, efterligner meget bedre den supplerende indikator for EUX i HPØG.

Formål:

Udskriften er målrettet ”Handleplan for øget gennemførelse”, specifikt indikator 3.3, hvor man kigger på elever, der er tilgået uddannelsen i en periode, og ser på, om de følger EUX. Udskriften benytter samme definition af uddannelsesstart som Z8022, dvs. elevens totale debut på uddannelsen anvendes. Kun elever med elevtype vises, da det er forekomsten af et X, der afgører, om eleven følger EUX. Brug Z8047 for at se, om nogen elever mangler at få påsat elevtype.

Population

Udtrækket viser alle elever, hvis debut på uddannelsen (målt på første bidragsperiode på uddannelsen nogensinde på skolen) falder mellem to valgte datoer.

Dog medtages KUN elever der har eller har haft elevtype på uddannelsen.

 

Definition:

Med en “elev” menes en elev på et uddannelsesnummer. Samme elev på et andet uddannelsesnummer tæller som en anden elev.

 

Afgrænsninger:

  • Fra- /Tildato (elever, hvis første bidragsperiode nogensinde, som starter mellem de to datoer, medtages)

Output:

  • Cpr_nr
  • Uddannelse (der splittes op på SSA og SSH for hjælpere og assistenter på sosu-uddannelser)
  • Startdato
  • Elevtype (taget på dags dato eller den seneste aktuelle (dog ikke fremtidige))
  • EUX (dette er indikator 3.3 – er de på EUX (X eller intet )

Indikator 3.4 status:

Indikatoren fra HPØG hedder ”Andel elever, der følger talentspor”. Den midlertidige indikator opgøres som ”andel elever, der følger talentspor med tilgang i skoleåret ift alle elever med tilgang i skoleåret”.

Svaret er således antal linjer med T i sidste kolonne divideret med antal totale linjer.

Forbehold: Overvej om visse uddannelser ikke skal tælle med i populationen.

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se Indikator 3.3 og 3.4 EUX og Talent, der er en pivot i pivot-banken, der har eksempler på begge besvarelserne til 3.3 og 3.4-indikatoren

 

Se også: