Z8092 ETU med hold

 

En oversigt over holdplaceringer i en periode, til brug ved Elevtrivselsundersøgelser (ETU).

 

Population:

Der medtages alle holdplaceringer, der overlapper med afgrænsningsperioden.

Hvis man siger ”N” til ” Medtag Alle Hold”, kommer dog kun den først rangerende holdplacering for eleven på uddannelsen.
Rangeringen prioriterer først hold med trækningstype, så holdplaceringer med tilknyttede skoleforløb, så på startdato, så alfabetisk.

Siger man J, kommer alle holdplaceringer i perioden med ud.

 

Output:

 • UNI_Login
 • Fornavn / Efternavn / CPR-nr
 • Aktivitet / -kortbetegn. / hold_start / hold_slut /
 • Skoleforløb_start / skoleforløb_slut / Skoleforløb
 • Uddannelse / Version / -betegnelse
 • Skoleperiode / Periodetype / CØSA
 • Ansvar / Projekt / Elevafdeling Lokation
 • Afg_Dato / Afgangsårsag / Afgangs_Betegn
 • GH / VAUF* / DSNR (UVM-afdeling på skoleforløbet)
 • Holdplacerings_nummer (se rangering øverst)
 • Elevtype / elty_betegnelse

Alle de røde felter er kun tilgængelige for holdplaceringer med tilknyttede skoleforløbsplaceringer.

*VAUF er datoen for elevens første tilskud af en af typerne MESTG, PROEG eller FÆRTA.

Afgrænsninger:

 • Fra/til-dato: Medtag elever, der har et skoleforløb, der overlapper med disse datoer.
 • Uddannelse
 • Medtag Alle Hold: Vis alle elevens holdplaceringer på den uddannelse eller blot det første.

 

ETU-anvendelse:

Man kan vælge kun at medtage hverelev en enkelt gang. Vil man selv bestemme, hvilket hold, eleven optræder på, må man vælge at se alle hold m og så håndbehandle csv filen.

Til besvarelsen skal hvert hold nummereres. Det gørs let med pivot: Isoler en liste over unikke hold-navne, lav et løbenummer for dem, og brug et LOPSLAG i Excel til at sætte holdnummeret på elevlisten igen.

Se et forslag på ETU-besvarelse med Excel og Z8048, der er baseret på skoleforløb.

 

Se også: