Z8048 Elevtyper 2

 

Få vist aktuelle elevtyper på skoleforløb med Z8048.

Formål:

Få en liste over elever på skoleforløb og deres tilhørende elevtype.

Den kan du bruge til:

 • At optælle skoleforløbselever på forskellige elevtyper – talentspor, EUX og ekspertniveau.
 • Se de aktuelle elevers uni-login.

 

Population:

Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden.

Hvis man siger ”N” til ” Medtag Alle Forløb”, kommer dog kun det første forløb i perioden (dog én pr unik kombination af elev/udd/periodetype/skoleperiode).

Siger man J, kommer alle skoleforløb i perioden med ud.

 

Output:

 • Cpr_nr
 • Uni_Login
 • For- og Efternavn
 • Skoleforløb med start- og slutdato
 • Formålsgruppe, Uddannelse, Version, Skoleperiode, Periodetype, CØSA (Hovedområde)
 • Elevtype
 • GF_HF der med “GF1”, “GF2” eller “HF” angiver periodetypens tilhørsforhold for de nye periodetyper. For de gamle står der blot “-“
 • Afgangsdato/-årsag, samt årsagens betegnelse
 • Første Færdiggørelsestaksameter (FÆRTA/MESTG/PROEG – nyt) efter skoleforløbets afslutning (på eleven på uddannelsen – hvor indberetningsdatoen er på skoleforløbets slutdato eller senere)
 • DS_nummer (UVM-afdeling på skoleforløbet)
 • Afta_godkendelsesdato (første godkendelsesdato for aftaler på eleven på uddannelsen – kan bruges som dato for indgåelse af hovedforløbsaftale)
 • Elevens Postnr
 • Elevens hjemkommune (kode og navn)

 

Afgrænsninger:

 • Fra/til-dato: Medtag elever, der har et skoleforløb, der overlapper med disse datoer.
 • CØSA-formål (Ny)
 • Medtag Alle Forløb: Vis alle elevens skoleforløb på den uddannelse/periodetype/skoleperiode eller blot det første.

 

Hjælp:

Her er en liste over elevtype-betegnelser i Excel-format.

 

Se også:

Se også:

 • Z8047 Elevtyper 1
 • ETU – besvarelse med Z8048 (Elevtrivselsundersøgelse)
 • Z8092 – ETU med hold (i stedet for med skoleforløb)
 • Z423 (Alle skoleforløbsaktive elever)
 • Z424 (Optag af elever – bruger Z425’s måde at definere uddannelsesforhold, men kan afgrænses mere – ER UNDER OMBYGNING)
 • Z425 (Optag af elever – baseret på begrebet uddannelsesforhold til at definere, hvornår en elev har en ny start på en uddannelse)
 • Z426 (Studiestarter)
 • Z427/Z428 (Hhv aktive og optag af elever. Sidestiller praktikforløb med skoleforløb og er således egnet til SOSU)
 • Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)
 • Z8064 – Alle elever med bestemt afgang i en periode og deres eventuelle skoleforløb sidenhen.
 • For Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU – prøv Z8089