Z8048 Elevtyper 2

 

Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048.

Formål:

Få en liste over elever på skoleforløb

 

Population:

Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden.

 

Output:

 • cpr_nr, / elevnavn, 
 • adresse
 • uddannelse/-betegnelse/-version
 • Skoleperiode / Periodetype / CØSA
 • ansvarsomrade / projektomrade
 • GH (grund- eller hovedforløb
 • Studiestart / afgangsdato
 • Skoleforløbs start/slut
 • afgangsaarsag / -betegn
 • skoleforløb
 • aub_indberetning / skolehjem / elis.skolehjemaarselev / elis.befordring (alle er J/N kolonner)
 • obl_aftale_type, lærested_navn

 

Afgrænsninger:

 • Fra/til-dato: Medtag elever, der har et skoleforløb, der overlapper med disse datoer.
 • Antal CPR cifre

 

Hjælp:

Her er en liste over elevtype-betegnelser i Excel-format.

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z425 (Optag af elever – baseret på begrebet uddannelsesforhold til at definere, hvornår en elev har en ny start på en uddannelse)
 • Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)