Z8176 Antal Talent-elever

Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse og bruges også til den supplerende indikator på Mål 2 om frafald på hovedforløb.

Under udvikling:

Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den nye reform. Kom derfor gerne med input, hvis du har bud til ændringer.

En hæmsko for Z8176 i forhold til datavarehuset er, at sidstnævnte kigger i EASY-P, og det kan Z-udskrifter ikke. Så der er givetvis aftale/praktikdata, der ikke er med ovre i EASY-C, og derfor får vi færre hovedforløbselever. En større hæmsko er, at datavarehuset kan se på tværs af skolerne, så nogle elevers forhold måske i uddannelsesstatistik.dk er en kombination af flere skoler.

Der angives, om eleven er talent på hovedforløbets startdato. Z8076 skal udvikles til at se samme data men også med talentforholdet senere i elevens forløb.

 

Formål/Population:

Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforløb.

Udskriften finder så elever med tilgang til uddannelsen i det valgte år. Vælges der ikke detaljer, får man tal, der skulle matche datavarehuset nogenlunde. Med detaljer kan man grave ned i de bagvedliggende elever. (OBS: ved uddannelser med 1-2 elever, viser datavarehuset ikke uddannelsen, mens udskriften her viser alle eleverne)

Den gamle talent-udskrift, Z8076, medtog ikke skolepraktik og G2 PRAK-aftaler. Den viste også en fortolkning af elevernes afgang. Denne viser blot afgangsårsagen.

 

Afgrænsninger:

 • Årstal – tilgang i kalenderåret
 • Vis status efter antal måneder (frafaldsstatus til mål 2) Lades den være tom, vises den sidst kendte status på bestillingstidspunktet
 • Medtag detaljer JNT – vil man se enkelteleverne, eller blot de overordnede tal til sammenligning med uddannelsesstatistik.dk. Vælg Nej for at se frafaldsstatus og T for at se talentstatus i to simple udtræk, mens J giver alle detaljer med en linje pr elev.
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output med T i detalje-valg:

 • Uddannelse (elevens startuddannelse i uddannelsesforholdet)
 • Antal Talent-elever
 • Antal elever i alt (så andelen er forrige kolonne delt med denne)

 

Output med N i detalje-valg:

 • Frafaldsstatus
 • Antal elever i alt (så andelen er forrige kolonne delt med denne)

 

Output med Ja til detaljer:

 • Uddannelse (elevens startuddannelse i uddannelsesforholdet)
 • Cpr_nr / Navn
 • Elevtype ved start
 • Forløbsstart/-slut (på det samlede forhold på skolen)
 • Talent_ved_start (et X eller ingenting)
 • Afgangsårsag/-betegnelse
 • Frafaldsstatus*
 • (GH -definition nederst i Z425-vejledningen)

 

*Frafaldsstatus kan være:

 • I gang, hvis eleven stadig var i gang det valgte antal måneder efter start, eller afgang 33/40, eller der ikke er nogen afgangsårsag.
 • Afbrud med omvalg hvis eleven afbrød startede anden hovedforløbsuddannelse indenfor 18 måneder.
 • Fuldført, hvis eleven har en fuldført-afgangsårsag
 • Afbrud uden omvalg ved andre afgangsårsager
 • Ukendt, hvis den valgte periode ikke er gået endnu

 

Se også:

Flere bud på dashboard/pivot ud fra Z8176 forefindes snart i Pivot-banken.

Se en liste over alle Dataudtræk i overblik

 

Detaljeret Population:

Udskriften tager udgangspunkt i alle elevens aftaler, skolepraktik og skoleforløb. Dog ikke forhold på disse uddannelser, der er gymnasiale, intro eller andet: 332, 988,  1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454 ,2551 ,2552, 3010, 3310, 331. Forholdene skal slutte efter 1.jan 2013. I forhold til Z8179 og Z8178 frasorterer denne udskrift også uddannelserne 3481, 7660, 22, 1059 (EGU med EUD, Fodterapeut, Nyt pædagogikum).

Der ses bort fra uddannelser, for elevens seneste afgangsårsag var 1 og 31 (ikke startet) og 66

De forskellige forhold sættes så sammen til sammenhængende Hovedforløb, som kun kan blive til flere forløb (omstarter), hvis der er en pause på over 15 måneder, mellem hovedforløb. Desuden tæller skift af uddannelsesnummer også som en omstart.

Alle forhold, der ligner hovedforløb, som starter før elevens sidste grundforløbsforhold er slut, fjernes fra udtrækket (undtagen G2 PRAF – se nedenfor)! Der ses desuden bort fra RKV.

Endelig frasorteres 1036-elever, der fortsætter på 1952, 15, 1922, 1932, 1912, 1047 eller 1911 under 3 måneder senere.

Talent-elevstatus:

Alle elever får så en status som Talent-elev eller ej, ud fra, hvad elevtypen var på uddannelsesforholdets startdato. Indeholdt den et T, tæller eleven som Talent-elev. Det er altså ikke nok at få Talent-status senere i forløbet.