Z8172 Overgange fra GF2 til HF

Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.

 

Formål/Population:

Udskriften finder elever der fuldfører GF2 i det valgte år.

For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator.

Der er særlige regler for, hvordan en elev kan genstarte på grundforløbet på et nyt optag – se populationsreglerne nederst i vejledningen til Z8179.

 

Definition

Fuldførelse af GF2 er her defineret ved en kvalifikation eller alternativt en fuldført-afgang. Den gamle Z8072 udskrift ser på elever med FÆRTA, og medtæller derfor også hovedforløbs elever, og misser nogle GF2-omgængere.

 

Afgrænsninger:

 • Årstal – efterlad det tomt for at se hele skolens historik
 • Vis status efter antal måneder
 • Medtag detaljer – vil man se enkelteleverne, eller blot de overordnede tal til sammenligning med uddannelsesstatistik.dk
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

 

Output uden detaljer:

 • Status (Kom eleven i hovedforløb indenfor de valgte måneder?)
 • Antal

 

Output med detaljer:

 • Uddannelse / -betegnelse (på seneste uddannelse inden kvalifikation – tom hvis eleven fik kvalifikationen udan at have foregående skoleforløb)
 • Cpr_nr / Navn
 • Kvalifikationsdato / Elevtype_ved_kvalifikation
 • Aktuel_uddannelse (på statustidspunktet)
 • Startdato_på_aktuel_uddannelse
 • Aktuel_GH (Enten GF2 eller en af flere slags Hovedforløbselementer) (se GH-definition nederst i Z425-vejledningen)
 • Status
 • Detaljeret_status (mere udførlig beskrivelse af, hvad der er sket efter kvalifikationen)
 • GF1_slut / GF1_udda / GF1_årsag (oplysninger om seneste GF1-forhold – også forhold med afgangsårsag 1, der normalt ses bort fra i disse udskrifter.)

 

Se også:

 • Siden om HPØG 2019
 • En Pivot-skabelon i Pivot-banken. Den viser overgangstal i forhold til aldersgruppe, uddannelse og årgang.
 • Z8180 Elevkarrierer
 • Z8171 Opdateret udskrift om GF2 startere
 • Z8179 Frafald fra start på GF til hovedforløb
 • Udskrifter med Elevtælling