Z8087 – Forløbsgrupper

 

Formål:
At vise, hvilke forløbsgrupper, der er i gang* i en periode, og tilknyttede skoleforløb.

(bemærk forskellen til Z8085, hvor det er startende forløbsgrupper, der tages udgangspunkt i)

 

Population:
Alle forløbsgrupper der overlapper med de to afgrænsningsdatoer, vises, samt alle skoleforløb på hver forløbsgruppe.

Output:

 • Forløbsgruppe
 • Forløbsgruppe startdato / -slutdato
 • Skoleforløb
 • Ansvar
 • Uddannelse / -kortbetegnelse / CØSA
 • Første elevstart / Sidste elevslut (på skoleforløbet)
 • Antal elever (på skoleforløbet)
 • Antal skoledage (for skoleforløbet)

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

  • Z815 – Elever på forløbsgrupper
  • Z820 – Kønsfordeling på forløbsgrupper
  • Z8085 – Startende forløbsgrupper