Z8128 Startende aftaler

Lærestedslisten kan som Z800 afgrænses på et datointerval. Men udskriften vælger startende aftaler (Hvor Z800 vælger alle aktive aftaler i perioden)

Population:

Udtrækket finder alle aftaler, der starter mellem afgrænsningsdatoerne.

For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven.

Output:

 • CVR / Pnummer
 • Lærested, Gade, Stednavn, Postnr., Postdistrikt, Telefon
 • Elevens Navn
 • Aftaletype, Obligatorisk aftaletype, Supplerende type 1
 • Aftale start/slut
 • CØSA/Udd.betegn.
 • Version / Speciale / Speciale-betegnelse
 • Afslutningsårsag/ -betegn.
 • Skolenr
 • Elevtype (sidste gyldige under aftalen)
 • Første HF start*
 • Start på GF2*

Første HF start er elevens første skoleforløbsstart på hovedforløb på uddannelsen.

Start på GF2 er første skoleforløbsstart på et eventuelle GF2-skoleforløb, der var i gang under aftalen.

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato

 

Informationerne udskrives som CSV fil.

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: