Z8052 – Årselever AMU

 

Formål:

Årselevbidrag for AMU-elever, som det kendes fra Z394. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

 

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.

 

Output:

Kolonnerne matcher dem fra Z8050, der handler om fuldtidselever. De kolonner, der ikke giver mening for skolepraktik er røde her og bliver tomme i outputtet:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato (Skolefaget på holdplaceringens start- og slutdato samt indberetningsdato for AMU-bidraget)
 • Bidrag i måned (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned)
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet)
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Skoleforløb (her står der “AMU”, så disse data kan filtreres hvis man på et tidspunkt lægger data fra flere Z805x sammen)
 • CØSA / -betegnelse
 • Ansvar
 • Kommune / -betegn.
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • Gade / Sted / postnr / By
 • ÅE rekvirent
 • Projektområde
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Anvendt Takst (‘PRTAX’)
 • Beregnet bidrag (som takst gange “Bidrag i måned”)

Desuden disse kolonner, der ikke er med i Z8050:

 • Elevlektioner / Kursistlektioner
 • Aktivitet
 • Tilskud
 • FKB-CØSA
 • Skolefag / UVM-fag
 • Betalingsstatus / Kursiststatus
 • Gennemførende skole / Godkendt skole
 • Lærestedsnavn
 • Aktivitetsafdeling
 • Fritekst
 • Egenbetaling
 • Aktivitets-betegnelse
 • ØSE Formål/Projekt/Ansvar på elevens sidste dag på holdet/faget
 • Holdets og holdplaceringens start- og slutdatoer
 • Lokation (aktivitetens)

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (tælledatoer mellem de to datoer)
 • Indberetningsmåned (J/N) – Ved J: Alt bidrag fra kalenderdage efter den 15. i måneden sættes til måneden efter. Således dækker bidragsmåneden april over perioden fra 16.marts-15.april. Vælger man N, bruges bare kalendermåned.
 • Anvendt finansår (brug takst fra dette år på alle data – til hvis der ikke er udkommet takstkatalog for det nye år endnu)

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage.

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: