Z8052 – Årselever AMU

 

Formål:

Årselevbidrag for AMU-elever, som det kendes fra Z394. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

 

Population i EASY:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.

Population i UDDATA+:

Alt bidrag, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede.

Der kommer en datalinje pr elev pr fag pr periode. Går man på et kursus fra tirsdag til mandag, kommer der typisk en 4-dages periode og en 1-dages periode.

 

Output i EASY-versionen:

Kolonnerne matcher dem fra Z8050, der handler om fuldtidselever. De kolonner, der ikke giver mening for skolepraktik er røde her og bliver tomme i outputtet:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato (Skolefaget på holdplaceringens start- og slutdato samt indberetningsdato for AMU-bidraget)
 • Bidrag i måned (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned)
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet)
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Skoleforløb (her står der “AMU”, så disse data kan filtreres hvis man på et tidspunkt lægger data fra flere Z805x sammen)
 • CØSA / -betegnelse
 • Ansvar
 • Kommune / -betegn.
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • Gade / Sted / postnr / By
 • ÅE rekvirent
 • Projektområde
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Anvendt Takst (‘PRTAX’)
 • Beregnet bidrag (som takst gange “Bidrag i måned”)

Desuden disse kolonner, der ikke er med i Z8050:

 • Elevlektioner / Kursistlektioner
 • Aktivitet
 • Tilskud
 • FKB-CØSA
 • Skolefag / UVM-fag
 • Betalingsstatus / Kursiststatus
 • Gennemførende skole / Godkendt skole
 • Lærestedsnavn
 • Aktivitetsafdeling
 • Fritekst
 • Egenbetaling
 • Aktivitets-betegnelse
 • ØSE Formål/Projekt/Ansvar på elevens sidste dag på holdet/faget
 • Holdets og holdplaceringens start- og slutdatoer
 • Lokation (aktivitetens)

Output i UDDATA+-versionen:

 • Nogle af kolonnerne herover, samt:
 • Indberettet_slutdato er slutdatoen for fagperioden. Dog holdets slutdato for Plankurser. Det er den dato, der indberettes ud fra.
 • UMO-varigheden er loftet for varigheden, der kan indberettes på de fleste kurser, og i tilfældet fra “population” med en 4- og en 1-dages periode, vil der stå 5 på begge datalinjer.
 • Time-varigheden er beregnet ud fra, hvor mange timer der er sat til at være undervisning pr skoledag, delt med 7,4. Det er den varighed der i skrivende stund 20/8 2020 indberettes ud fra.
 • Varighed_dage er den varighed pr elevperiode på faget ,der skal indberettes fremover. Den har indtil august 2020 kun kunnet indeholde heltal, men det ændres nu og man kan manuelt rette det til at matche time_varigheden, som oftere vil stemme overens med UMO’en.

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (tælledatoer mellem de to datoer)
 • Antal cifre i CPR

I EASY desuden

 • Indberetningsmåned (J/N) – Ved J: Alt bidrag fra kalenderdage efter den 15. i måneden sættes til måneden efter. Således dækker bidragsmåneden april over perioden fra 16.marts-15.april. Vælger man N, bruges bare kalendermåned.
 • Anvendt finansår (brug takst fra dette år på alle data – til hvis der ikke er udkommet takstkatalog for det nye år endnu)

I UDDATA+ desuden:

 • Medtag kun fejltjek: Vis kun fagplaceringer, hvor varighed_dage ikke matcher den timebaserede varighedsberegning. At UMO-varigheden ikke matcher, er ikke nødvendigvis en fejl, da et kursus kan være delt op i to perioder. Er et 5 dages kursus delt op i 3 og 2 dage, vil der i UMO-kolonnen stå 5 på begge linjer.

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af EASY ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage.

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: