Bestillinger er det sted på UDDATA+ hvor Z-udskrifter og Beviser bestilles.

 

Du tilgår fremover Z-udskrifter og BevisModul ved at logge på uddataplus.dk.

Behøver du hjælp til login?
Hvis du kan logge ind, men ikke kan vælge Bestillinger, kan du og din systemadministrator finde hjælp her.

Efter succesfuldt login, møder man denne side:

Spring til:
Planlagte udskrifter
Status på Bestillingen
UBOX
(+) – Parametre

06

 

Og du vælger linket til Bestillinger i venstre side.

Hvis Bestillinger-knappen er grå, har du ikke rettigheden “BestillingsVindue – VIS”.
Hvis du kan trykke på knappen men får en fejl, mangler du noget andet, sandsynligvis Lærer-adgang.
Hvis du kommer ind i Bestillinger, men ikke har de Z-udskrifter, du ledte efter, mangler du at være medlem af den rigtige brugergruppe.
Uanset: Snak med din uddataplus-administrator.

Det sender dig til denne side:

Billede0

Du har nu tre valgmuligheder:

 • Hurtigvalg af job: Brug rullegardinet til at vælge dit foretrukne udskriftsnummer (Beviser starter med U, udskrifter findes i skrivende stund startende med Z, S eller EN)
 • Få en liste af alle eller en gruppe af Bestillinger under Jobgrupper – fx valget “Alle” vil give dig alle 412 Bestillinger på en liste.
 • Vælg et af dine egne tidligere Bestilte Jobs. Der er 15 på listen på billedet, men jeg kan bladre i alle mine 261 bestillinger nedenunder.

Hvis jeg vælger et tidligere bestilt job, får jeg de afgrænsninger og output-valg, jeg gjorde dengang og kan nu hurtigt bestille med de samme eller lignende afgrænsninger.

Hvis jeg derimod vælger fra Hurtigvalg eller Jobgrupper, får jeg standardvalgene, der oftest er blanke:

Billede144

Jeg har valgt Z112 og er gået i gang med at udfylde afgrænsningerne. Vi gennemgår billedet oppefra og ned:

 • I toppen får jeg 0, 1 eller 2 rullegardiner: Hvis jeg skal træffe et sorteringsvalg, får jeg rullegardinet Sortering. Hvis jeg kan vælge mellem flere outputmetoder får jeg rullegardinet Output.

I Output rullegardinet kan jeg vælge mellem:

CSV: Semikolonseparerede tekstfiler til viderebearbejdning i regneark eller fletning.
HTML: Skærm-output til “brede” udskrifter og til output med dybere links i.
PDF: Pænere skærmvisning, der er velegnet til print.

 • Under rullegardinet finder jeg en Statusbar, der bliver mere grøn, jo flere af mine afgrænsninger, der er tjekket som værende i orden.
 • En række med Bestillingsknapper, hvor jeg kan :

1. Validere alle afgrænsninger på en gang.
2. Bestil sætter bestillingen i værk.
3. Nulstilling af mine valg til default.
4. De to planlægningsknapper gemmer vi til senere.

 • Selve Afgrænsningerne:

En sigende titel på parameteren.
Et indtastningsfelt og en pegefingermarkering til venstre herfor, om afgrænsningen er krævet.
Et info-felt, der dannes, når du har truffet dit værdivalg.
F1 og F9 yderst til højre kan nogle gange bruges til at se hhv. dine tidligere valgte værdier og mulige værdier (Vælger du HG% til afgrænsningen “Hold” og trykker F9, kan du se alle skolens holdnavne der starter med HG)

 • (Valider/Bestil/Nulstil knapperne gentages nederst).

 

Når du bestiller en udskrift, skal du forvente, at resultatet popper op i en ny fane. Mange har fra start slået en popup-blokering til. Se hvordan det afhjælpes her.

Designet er nyt, men udskrifterne er de gamle, som du måske kender fra EASY-A tiden. Se vejledningerne til udskrifterne her.

Når du har trykket på “Bestil” knappen, kan du tjekke status for jobbet ovre i “Bestilte Jobs” kassen. Der er nogle farvekoder, som vi ser på efter afsnittet med Planlagte udskrifter:

 

Planlagte udskrifter

Billede3

For visse udskrifter vil de to knapper “Planlæg” og “Stands afvikling” være farvede. Synes du, at dit yndlingsjob skal kunne Planlægges, kontakt UDDATA.

Tryk på Planlæg og få følgende dialogboks:

Billede1

Her er der mulighed for at bestille jobbet ude i fremtiden, og få det til at bestille sig selv med fast timeinterval. Hvis jeg vælger 0 i Interval for genbestilling, bestilles det kun en enkelt gang.

Det format, dato og tid skrives med, skal bibeholdes: sekscifret dato, mellemrum, firecifret klokkeslæt. Hvis du ikke ændrer den foreslåede tid, eller sætter den tilbage i tid, bestilles jobbet med det samme.

BEMÆRK: Z-, S- og EN-jobs bestilt på denne måde giver et output til UBOX. Beviser (U-jobs) har altid et output i UBOX’en.

“Planlæg” kan derfor med fordel bruges til flere ting:

 1. Hvis jeg vil køre et job en gang i døgnet (fx billedindlæsning hver nat)
 2. Hvis jeg vil have min Z-udskrift nu, og vil have, at outputtet er tilgængeligt i UBOX indtil jeg sletter det.
 3. Hvis jeg vil have min Z-udskrift kørt senere, (enten i nat fordi det er en “tung udskrift”, eller fordi jeg ved, at data først er klar til udskrift senere).

Det planlagte job får en blå farve i bestillingslisten. Hvis man klikker på jobbet, kan man trykke på den yderste højre knap “Stands Afvikling“. Der kommer så en dialogboks op, hvor du skal trykke på “Planlæg” (!) for at standse afviklingen. Farven vil så skifte til Hvid i bestillingsoversigten.

 

Status på bestillingen

Der er fem forskellig farvekoder, der kan optræde i Bestilte Jobs:

Billede2

 • Grøn betyder at alt er gået godt (men måske blev udskriften dog tom)
 • Log og Fil bliver grønne hvis der hhv. findes en logfil og et output-fil. Almindelige bestillinger af Z-jobs kan genvises med Vis knappen resten af dagen eller til man logger ud. Vælg et “Planlagt” job, for at sende outputtet til UBOX. U-jobs lander derimod altid i UBOX.
 • Gul betyder at jobbet stadig er under afvikling. Vent på at det bliver grønt.
 • Rød betyder at noget er gået galt. Se loggen.
 • Blå betyder, at jobbet venter på at køre engang i fremtiden. Se hvornår på dato- og tidsfelterne.
 • Hvid betyder, at det har været planlagt, men standset med “Stands afvikling” inden det kom i gang.

 

UBOX

Billede4

Vælg UBOX i venstre side for at se dit indhold af UBOX.

 

(+) – parametre

Måske har du set afgrænsninger med et lille (+) ved siden af.
For eksempel Z424 har en del. :

Der er også en med (*) – den vender vi tilbage til sidst i dette afsnit.

En (+) afgrænsning kan afgrænses med liste af elementer, for eksempel aktiviteter. Hvis man afgrænser på en liste med 3 aktiviteter så fås med Z424 foreningsmængden af elever, der har gået på en eller flere af de tre aktiviteter.

Listerne blev tidligere oprettet og vedligeholdt i det hedengangne UDDATA-vinduer. Nu tilgår man dem ved at trykke på Parametre-knappen i det øverste venstre hjørne:

Så åbner der sig et billede med to skemaer.

 • Øverst ser du alle lister, der er oprettet af UDDATA og dine kolleger på skolen.
 • Nederst ser du elementerne, som den markerede liste indeholder.

1.
Oversigten over Lister. Der er knapper for at:
oprette en Ny, Gemme den, man er ved at redigere, Slette en eksisterende, eller Fortryde seneste handling

2.
Oversigten over liste-elementer for den Liste, der er markeret (lyseblå) i den øverste oversigt. Også her kan man:
oprette et Nyt element, Gemme elementerne, Slette og Fortryde en handling.

3.
De fire kolonner, der beskriver en liste, er:

 • Listens unikke navn,
 • Beskrivelse (fritekst, der kan udfyldes som man lyster),
 • den Basisparameter der danner grundlag for listen. Aktivitetslister skal indeholde aktiviteter, uddannelseslister uddannelser etc. Den vælges ved drop-down.
 • Hvem har Oprettet listen. Som nok skal spørges inden man redigerer eller sletter, for det kan alle medarbejdere på skolen, der har Bestillings-rettighed.

4.
Søgefeltet i hjørnet søger på tværs af de fire kolonner

Man kan sortere oversigterne på enhver kolonne ved at klikke på de blå overskrifter.

 

Anvendelse

Når man så har tilrettet sin liste, kan man bruge den som afgrænsning ved at sætte et + foran navnet på listen i afgrænsningsfeltet.

Den nederste liste i eksemplet herover bruges så ved at gå i Bestillingsvinduet og ud for afgrænsningen “Afgangsårsag (+)” skrive “+BHN-TS”. Findes listen ikke, eller er det en forkert basis-parameter, får man det at vide ved validering/bestilling.

 

(*) – afgrænsning på pr.dato

(+) – afgrænsningerne viser som sagt foreningsmængden af data, der tilfredsstiller en eller flere af listeelementerne.

Pr.dato(*) afgrænsningen gør noget andet. De udskrifter, der har afgrænsningen, tæller typisk antal elever med en bestemt status på pr.datoen. Har man så valgt en liste af datoer, kommer der en kolonne pr. Pr.dato, med antallet af elever med forskellig status den enkelte dag.

 


9 kommentarer til “Bestillinger Vejledning”

  • Jes Bakler

   Hej

   Jeg har spurgt i Flex, som også er eksperter i briktyper, og de foreslår 3017 (variabel kolonnebredde max 27 min 14) samt
   3026 (fast kolonnebredde 14).
   Ring evt til flexsupport på 7222 6104, hvis ingen af de to brikker sidder lige i skabet.

   Mvh Jes, UDDATA

 1. Charlotte Tosti

  Vi har før brugt jobbet Z151 til at indlæse billeder i EASY og hidtil lagt billederne på vores EASY-drev til indlæsning.
  Hvor kan vi lægge billederne til indlæsning henne nu, og hvad skriver vi i bestillingen?

  Med venlig hilsen
  Charlotte

 2. Charlotte Tosti

  Jeg vil gerne prøve at udskrive z8027, men jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive under MODUL?

  Kan I hjælpe?

  Med venlig hilsen
  Charlotte

  • Jes Bakler

   Hej Charlotte
   Z8027 reagerer ikke på Modul-afgrænsningen, og de ikke-tvungne felter skal faktisk være udfyldt for at der kommer et output.
   Der skal både strammes op på afgrænsningerne og laves en vejledning.
   Jeg får kigget på den og vender tilbage snarligst.

   Mvh Jes Barkler, UDDATA

Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere