Z-nyhedsbrev november: Er I klar til HPØG 2018?

 

Handleplanen har fyldt meget den seneste tid. Men også andre udtræk er udviklet siden seneste nyhedsbrev fra 22 .september. Alle rettelser og nyheder findes i Z-bloggen.

HPØG 2018

En overordnet vejledning i, hvordan Z-udskrifterne kan underbygge og udbygge datagrundlaget for jeres handleplan er lavet på siden “Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2018

 

Effekten af brobygning

En helt ny udskrift, Z8123, kan bruges i HPØG 2018. Den handler om, hvor mange brobygnings-elever, der dukker op på grundforløb og omvendt. Andre er justeret, især Z8079.

 

Pivot-banken bugner

En større stak pivot-skabeloner er lagt i Pivot-banken op til HPØG 2018. Hent regnearkene og sæt dine egne Z-data ind.

Andre nyheder

  • Den nye Z8122 viser EUD-elever uden aftale.
  • Z8107 AMU Beståelse kan bruges til at beregne gennemførelses- og beståelsesprocenter for AMU-elever.
  • Z8121 Elever på hold i ugen viser antallet af holdplacerede elever pr. hold, med en linje pr. hold pr. ugedag.
  • Z8120 ES Nord-fravær er bygget op lidt som Z600 Fraværsprotokollen men til CSV-output og med ekstra features. Selv om ES Nord har designet den, kan andre også bruge den og lade sig inspirere.
  • Få et hurtigt overblik over udskriftsmulighederne på skemaudskrifterne (Z500-serien). Se det uploadede Brikker-dokument, og en tilhørende forklaring af Bogstavkoder.
  • Udskriften Z8103 Ugens kursusstarter kan nu medtage andre hold end AMU. Der er en afgrænsning, om man blot vil se AMU, eller alle hold.
  • Se 26 andre ændringer og rettelser i Z-bloggen.

Tilmeld dig nyhedsbreve om Z-udskrifter til din mailboks.