Z8017 Opkrævningsdebitorliste

Formål:

En udskrift, der for en eller flere aktiviteter, skoleforløb og/eller booking-opkrævningsgrupper viser betalingsstatus for debitorer.

Population:

Alle opkrævningslinjer for de valgte aktiviteter/skoleforløb medtages.

NB! Brug enten skoleforløbs- eller aktivitets-afgrænsning. Hvis man afgrænser på aktivitet, medtages skoleforløb-opkrævninger ikke. Hvis man afgrænser på skoleforløb, medtages dog også aktivitetsopkrævninger, hvis skoleforløbet er koblet til den holdplacering, opkrævningen er sat på.

Output:

 • Aktivitet
 • EASYA-ident
 • NS_Debitornr / Debitornavn
 • CPR-NR / Fornavn / Efternavn
 • Gebyrtype, Rate, Opkræv.nr.
 • Fakturanr/Kreditnota
 • Bilagsdato / Forfaldsdato / Betalt-dato / Udmeldt-dato
 • Opkrævet beløb
 • Osek_streng Nyt
 • Skoleforløb Nyt
 • Rekvirent Nyt

 

Afgrænsninger:

 • Fra- / tildato (medtag aktiviteter, der er i gang mellem disse datoer)
 • Aktivitet (jokertegn kan anvendes)
 • Skoleforløb Nyt

 

Informationerne kan udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z836 – Betalingsoversigt ÅU
 • S0022