Z8109 – Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg

 

Formål:

Liste over fag på aktiviteter, opdelt på CØSA formål og efteruddannelsesudvalg. Tæller samtidig antallet af deltagere og opsummerer deres bidrag.

 

Population:
Find alle fag på hold, hvis FKB-uddannelse har tilknyttet et efteruddannelsesudvalg.

 

Output:

For de fag/hold vises antal unikke elever og varigheden i dage omregnet til et årselevtal.

 • FKB / Uddannelsesbetegnelse
 • Efteruddannelsesudvalg
 • Projektområde
 • Aktivitet / betegnelse
 • Startdato/Slutdato (for aktiviteten)
 • Fagtekst
 • Deltagere (unikke CPR)
 • Bidrag (Varighed i dage delt med 200)

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Find hold der starter mellem de to datoer)
 • Efteruddannelsesudvalg
 • CØSA formål
 • Skolefag
 • Projektområde for aktiviteten

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: