Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2018

Her er et overblik over, hvor UDDATAs Z-udskrifter kan give supplerende tal til HPØG 2018.

NB: Se den nye HPØG 2019 side

I et af de regneark, man kan generere fra uddannelsesstatistik.dk (herefter US), vil man møde fanerne herover.

Forbehold:

Generelt gælder det, at vi i UDDATA ikke kender de præcise træk, UVM bruger, og derfor ikke kan ramme de samme elevantal. Men vi forsøger at læse de nedfældede definitioner så godt som muligt og overføre dem til vore træk. Dertil kommer, at UVM kan se, om elever fortsætter på andre skoler. Det kan I ikke med Z-udskrifter. Der vil derfor generelt især være flere, der “ikke fortsætter efter grundforløb” på Z-udskrifterne, end i US. Omvendt vil US have flere, der “fortsætter på hovedforløb” end Z-udskrifterne har.

Ud fra regnearket øverste, kan man overveje at skæve til visse Z-udskrifter i følgende faner:

Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet

I fanen får man fra US de officielle tal for hver marts måned.
Tidligere viste US også hvor stor en andel af folkeskoleeleverne, der søgte EUD. Antallet af elever i de lokale folkeskoler, kan Z-udskrifterne ikke trække i EASY, så vi kan ikke hjælpe jer med andelen. Vi kan dog gå i dybden med ansøgningerne.

Z8093 viser alle ansøgninger på Fuldtid.
Således kan man forsøge at reproducere tallene fra US ved at vælge:

  • Kun 1. prioritet
  • Kun “direkte fra folkeskole”
  • Kun Egen skole
  • Kun 3.kvartal

I Pivotbanken ligger der en Mål 1 Skabelon, hvor man kan sætte sine egne Z8093-data ind.

I den er der også forslag til, hvad man ellers kan undersøge med Z8093-dataene. Dels kan man se data på CPR-nummer niveau, dels kan man undersøge andre slags ansøgninger end dem, der bruges på US.

 

Klare mål 1: Effekten af Brobygning

Z8123 er blevet udviklet for at kunne besvare spørgsmål af typen:

  • Hvor mange af dem, der tog brobygning eller præsentation eller introduktionsforløb i en periode, er kommet i grundforløb hos os?
  • Elle omvendt: Hvor mange af dem der startede på grundforløb (eller GF1 eller GF2) i en periode, har tidligere været i brobygning etc hos os?

I Pivotbanken ligger der en Z8123 skabelon hvor man kan sætte sine egne Z8123-data ind.

 

Klare mål 2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

 

Ny udskrift: Z8179 lægger sig tæt op ad indikatoren “Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet” i Handleplan for Øget Gennemførelse. Den blev i første omgang lavet for at få Z8079-trækket til at køre hurtigere, men i samme ombæring blev vi også meget klogere på, hvordan STIL definerer data.
Z8180 Elevkarrierer viser elevens sammenhængende uddannelsesforhold i hele sin længde og ligner STUK endnu bedre – de andre udskrifter vil tilpasse sig dette skelet i løbet af oktober 2018.

Den tidligere udskrift til denne ende, Z8079 ,er meget “tung”, dvs. den kan gå i fejl, hvis den varer mere end 5 minutter. Kør derfor udskriften som “planlagt job” (se vejledning)

Udtrækket viser en gruppe af elever, der er startet på grundforløb (uanset om de debuterede på GF1, GF2 eller gammel ordning), og forsøger at inddele eleverne i de samme “kasser” som “Skabelonen for Handlingsplanen”. Se Z8079-vejledningen for definitioner af “kasserne”.

Pivot-banken er blevet udvidet med den Pivot-skabelon, “Frafald fra uddannelsesstart“. Det var den, vi viste som forslag til behandling af Z8079-data ved ESB-netværksmødet 1.november 2017. Der kommer snart en Pivot-skabelon for Z8179
Prøv at sætte dine egne data ind: Bestil Z8079 for ét år ad gangen og sæt data “for enden” af hinanden i data-fanen.

NB: Forskellige fejlrettelser er gjort i november 2017, så erstat evt gamle Z8079-datasæt fra før 9/11 med nye træk.

 

Mål 2: Supplerende indikatorer

Denne fane i HPØG-skabelonen består af 4 delspørgsmål. Prøv at læs Mål 2-siden om de overvejelser, man kan gøre sig.

Ved ESB-netværksmødet 1/11 2017 viste vi  “Mål 2 Supplerende indikatorer”, som er en af pivoterne i Pivotbanken.

Det bruger Fire udskrifter på denne måde til de fem pivot-faner:

 

Klare mål 3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau

NB: Ny udskrifter pr 26/7 2018:
Vi har lavet en ny approach til definitionen af elevforløb, der bedre matcher uddannelsesstatistik for især Mål 3 end Z807x-serien gjorde:

 

Se Mål-3-siden for tips til at analysere på disse fire del-indikatorer med Z-udskrifter.

Omkring debatten om “ex-talenter” skulle tælle med, viser Z8076 nu begge typer forskelligt.