Z8054 – Årselever Skolehjem

 

Formål:

Årselevbidrag for skolehjemselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

 

Population:

Find alle skolehjemsbidrag, der ligger mellem afgrænsningsdatoerne.

Et skolehjemsbidrag består af en enkelt booket dag, så der kommer en datalinje pr dag.

 

Output:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bookingstart / -slut / indberetningsdato
 • Bidrag i måned
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (begge altid 1 for skolehjemsbidrag)
 • Bidrag
 • Skoleforløb (‘Praktik’ hvis eleven er i skolepraktik)
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • ÅE rekvirent
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • DS-nummer
 • Speciale/ Adgangsvej
 • Alder ved bookingstart
 • værelse/seng
 • Uddannelsesaftale

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • 0, 6 eller 10 tegn i CPR-nr.

 

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage. (lavet før forløbsgruppe kolonnen kom til). Datastrukturen for alle Z805x jobs er nogenlunde ens, så man kan lave Årselevregneark på tværs.

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: