Z8171 Frafald på GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2, med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er […]

Z8170 Frafald på GF1 Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF1  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF1-med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige […]

Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2019 Bemærk! Ikke alle HPØG udskrifter er tilgængelige i Studie+ endnu! I sommeren og efteråret 2018 udvikles der på et nyt sæt udskrifter, der gør arbejdet lettere for brugerne. Dels er vi blevet bedre til at efterligne uddannelsesstatistik.dk’s tal. Dels søger vi at lave et sæt “idiotsikre” udskrifter, der ikke kræver […]

Z8180 Elevkarrierer Udtrækket definerer elevernes “karrierer” på samme måde som indikatorerne under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse. Den danner skelettet for efteråret 2018’s versioner af Mål-2-udskrifterne.   Formål/Population: Der er en længere forklaring nederst på denne side. Helt overordnet anvendes elevens skoleforløb, aftaler og praktik til at sammensætte sammenhængende uddannelsesforhold, der i princippet […]

Z8176 Antal Talent-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse og bruges også til den supplerende indikator på Mål 2 om frafald på hovedforløb. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den […]

Z8118 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 Man skal som i 2017 igen bruge Z8118, der er udviklet sammen med Ennova, til ETU. Formål: I samarbejde med Ennova udviklede vi sidste år et træk til ETU’en, der henter alle relevante elever, og giver et intelligent bud på, hvilke hold, forløb og uddannelser de skal optræde på. Z8118 er også den anbefalede til […]

Z8178 Antal EUX-elever Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 3 i Handleplan for øget gennemførelse. Under udvikling: Dette udtræk ret nyt, og desuden varsler STUK at indikatoren ændres med tid, når der begynder at blive færdiggjort elever efter den nye reform. Kom derfor gerne med input, hvis du har bud til ændringer. En […]

Z8179 Frafald fra start på grundforløb til og med hovedforløb Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator og en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse. Under udvikling: En hæmsko for Z8179 i forhold til datavarehuset er, at sidstnævnte kigger i EASY-P, og det kan Z-udskrifter ikke. Så der er givetvis aftale/praktikdata, der ikke […]

Z8124 Effekten af RKV   Formål Udskriften viser skæbnen for elever, der har gået på RKV (Realkompetencevurdering) på skolen   Population Der findes de elever, der har afsluttet deres sidste af evt. flere RKV-forhold på skolen, i den valgte periode. Der er to slags RKV-forhold: Dem der manifesterer sig i skoleforløb (EUD) og så dem, […]