Z8210 AMU beviser

Flettefil til at generere egne beviser, indtil man kommer på UDDATA+.

Formål:
I en overgangsperiode er der mulighed for at lave sine egne beviser med data fra denne flettefil og opslagstabellen AmuMål.

Population:
Alle skolefag-på-holdplaceringer på AMU, der slutter i perioden, medtages.

For dem hentes bevisrelevante informationer såsom udvalgsnavn og DKLL niveau.

Output:

 • Aktivitet
 • Cpr_nr/Fornavn/Efternavn
 • Skolefag/Fagbetegnelse/Niveau
 • Varighed (det prioriteres at vælge elevens, så faget på holdets, så fagets)
 • Fag-Startdato/-Slutdato* (perioden for faget på holdet)
 • Certifikat / Gennemført
 • Udvalgsnavn
 • DKLL-niveau
 • Certifikatprøve
 • EFT_udvalgsnavn

*: Første start- og sidste slutdato for evt flere perioder. Andre attributter på fagplaceringen tages fra sidste fagplacering.


Afgrænsninger:

 • Start-/slutdato
 • 0-6-10 – antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: