Z8312 Alle holdplaceringer i en periode

Vis hver holdplacering i en periode. Og for AMU, også hvert enkelt dag.

Formål:

At have forskellige varianter af holdlister indtil de gode gamle i Z0xx, Z1xx og fx Z494 er i drift.

 

Population:

Vis en datalinje pr elev pr hold (pr evt AMU fag) i perioden.

Eleven kan have flere skoleforløb og aftaler, der passer til hver holdplacering. I så tilfælde vises den seneste

 

Anvendelse:

I første omgang er den til at kunne vise unilogin og kontaktoplysninger klassevis, men udskriften kan udvides med flere datafelter.

 

Output:

 • Fornavn, Efternavn, cprnr med bindestreg
 • Uni-login / startpassword
 • Indmeldelsesdato/Studiestart/Afgangsdato
 • Adresseoplysninger
 • Udd.nummer, -version, -betegnelse
 • CØSAnummer, -version (hvis AMU), -betegnelse
 • Aktivitet, Start/slut, Antal_hold (hvor mange hold har eleven i den valgte periode)
 • Holdstart / -slut
 • Elevens email, telefon, alternativ_tlf
 • Skolefag (kun hvis det er et AMU-hold)
 • Elevtype (på holdplaceringens sidstedag)
 • Værge 1’s Navn, CPR, tlf, mail
 • Værge 2’s Navn, CPR, tlf, mail
 • Skoleforløb / omgænger / befordring / AUB / skoleperiode / Speciale / -kortbetegnelse (seneste, der overlapper med holdplaceringen)
 • Arbejdsgivers CVR (* hvis det ikke er skolens egen aftale) #£
  Arb_navn, Arb_adresse, Arb_adresse/ponr/by #£
 • Lærestedsland/email £
 • Telefon #
 • Aftaleperiode £
 • Afholdende skole £
 • Elevafdeling
 • Stamholdsplacering J/N
 • Kontaktlærer/-navn (på holdplacerings sidstedag)

# betyder at data kan komme fra en AMU-arbejdsgiver
£ betyder at data kan komme fra praktik.

#£ betyder det kan komme fra begge dele.

Afgrænsninger:

 • Fra- / tildato
 • Aktivitet
 • Medtag kun AMU-hold (J/N)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 

Ophav:

Oprindelig ønsket af AMU afdelingen i EUC Sjælland (Ivan var kontakt)