Dataudtræk i overblik

 

Alle Bestillinger her er kendetegnet ved udelukkende at give ét CSV-formateret output.

Den første liste her indeholder Z-udskrifter, der er skabt eller oversat til det nye UDDATA+ miljø:

Jobkode Navn Beskrivelse Opdat. Vejledning
C323 Holdoversigt Med elevtal og skoleforløb 20/4 Vejledning
EN10 Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Ser på tilstededage op til prdatoen 2020 Vejledning
R116 Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 5/8 Vejledning
R117 Undervisningstid pr skoleuge – detaljer Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden 5/8 Vejledning
R116i Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 4/8 Vejledning
R117i Undervisningstid pr skoleuge – detaljer Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden 4/8 Vejledning
R117x Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 3/5 Vejledning
Z250 Karakterudskrift PDF med karakterer hold for hold 25/6 Vejledning
Z425 Afgangsstatistik Optag eller aktive elevers skæbne, baseret på skoleforløb 18/5 Vejledning
Z800 Læresteder-liste Læresteder 19/3 Vejledning
Z8004 Timeposter pr dag Enkelttimeposter på medarbejdere og dato 18/1 Vejledning
Z8030 Alle elevernes skoleforløb Fuld historik for aktive elever 27/4 Vejledning
Z8033 AMU-bidrag Budgetversion af Z8052 4/8 Vejledning
Z8036 Onsdagsfravær Til indberetning af skolepraktik Oversat 5/8 Vejledning
Z8040 Elevers TMK historik Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU Oversat 19/1 Vejledning
Z8046 Onsdagsfravær 2 Til indberetning af skolepraktik Oversat 5/8 Vejledning
Z8048 Elevers skoleforløbsplaceringer En linje pr skoleforløb i perioden Oversat 19/4 Vejledning
Z8050 Årselever fuldtid Alle bidrag, der har skoledage i den valgte periode 2/3 Vejledning
Z8050a Årselever fuldtid, simpel Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode 2/3 Vejledning
Z8051 Årselever Skolepraktik Alle bidrag, der har tælledato i den valgte periode 12/5 Vejledning
Z8052 Årselever AMU Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 4/8 Vejledning
Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 12/4 Vejledning
Z8053 Årselever Åben Udd Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 12/4 Vejledning
Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben Udd Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 5/2 Vejledning
Z8054 Årselever Skolehjem Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode Oversat 5/1 Vejledning
Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder Z385 med arbejdstimer og uden dubletter 13/4 Vejledning
Z8066 Holdelever med fremtidige hold Uddannelsesplan med Word-skabelon 5/1 Vejledning
Z8082 Medarbejder data SLS- og andre ansættelsesoplysninger 5/1 Vejledning
Z8093 Alle Ansøgninger Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter 2020 Vejledning
Z8101 AMU bedømmelser Antal elever på holdet i ugens løb 14/6 Vejledning
Z8103 Mandagsliste Antal elever på holdet i ugens løb 25/3 Vejledning
Z8105 Manglende opkrævningslinjer AMU-tjekliste 9/2 Vejledning
Z8112 Bidragsperioder Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej 2020 Vejledning
Z8139 Elever berettiget til AUB og befordring Tjekliste for hovedforløbselever 14/4 Vejledning
Z8157 Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z8057 med holddubleringer og derfor ligner den Z388 28/6 Vejledning
Z8197 Manglende skema på skoledage Med hold, eleven kan skemalægges på 2020 Vejledning
Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold Antal Skolehjemsovernatninger 18/1 Vejledning
Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona 2020 Vejledning
Z8218 Lokalestatistik Anvendte lokaledage Ny 3/6 Vejledning
Z8220 Opkrævningsdebitorliste Alle opkrævningslinjer i perioden Ny 7/12 Vejledning
Z8250 Karakteroverblik Alle karakterer omkring hvert hold 11/6 Vejledning
Z8251 Meritoversigt Alle meritter på eleverne 2020 Vejledning
Z8266 HoldElever m fremtidige hold Som Z8066 men i SKT version 5/3 Vejledning
Z8300 Elever med aftale uden forløb Elever, hvis aftale ikke har et overlappende skoleforløb 2020 Vejledning
Z8301 Tjek af alle fuldtidselever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
21/6
Vejledning
Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
21/6
Vejledning
Z8302V Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende varigh.uafh.tilskud deaktiveret
21/6
Vejledning
Z8303 Tjek af alle skolehjemselever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
21/6
Vejledning
Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning deaktiveret
21/6
Vejledning
Z8305 Tjek af alle ÅU elever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 12/4 Vejledning
Z8305V Tjek af alle ÅU elevers varigh.uahf.tilskud Til at gennemgå systematisk inden indberetning 5/2 Vejledning
Z8306 Bidrag fra omgængere Fuldtidselever på skoleforløb med omgænger-attribut Ny 19/1 Vejledning
Z8310 CSV for SU indskrivningskontrol Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU 5/1 Vejledning
Z8310A Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes Elever fra Z8310 der muligvis har fejl 5/1 Vejledning
Z8311 Holdelever med data Holdplacerede elever og deres værger og lærested 20/4 Vejledning
Z8312 Alle holdplaceringer Holdplacerede elever i en periode 22/6 Vejledning
Z8313 Recertificering Elever der fik AMU-certifikater i en periode 8/2 Vejledning
Z8314 SOSU praktikforløb Overblik over de særlige SOSU-praktikforløb Ny 18/6 Vejledning
Z8315 SOSU elevers forløb Hver enkelt elevs SOSUpraktik- og skoleforløb 25/6 Vejledning
Z8386 Opgavefravær 1 Opgaveafleveringsstatistik pr elev 19/1 Vejledning
Z8387 Opgavefravær 2 Opgaveafleveringsstatistik pr lærer 19/1 Vejledning
Z8393 Kursusliste AMU/IV-hold 27/4 Vejledning
Z8431 Skoleforløbsoversigt En linje pr skoleforløb 2020 Vejledning
Z8500 FGU elevoverblik Alle skolens elever og vigtige egenskaber i oprettelsen 4/8 Vejledning
Z8501 FGU fejloverblik Fejlindtastninger – typisk i FGU-skolerne 2020 Vejledning
Z8502 FGU-indberetning af kommunalt bidrag til CØSA Til en CSV formular til FGU skolerne 23/3 Vejledning
Z8503 FGU-fraværsliste Simpelt fraværsoverblik til FGU skolerne 2020 Vejledning
Z8504 FGU elever og forventet slut Elever med ugeantal og forventet slutdato 27/5 Vejledning
Z8505 FGU ÅP procent Elever med årsbidrag og hvor meget af der der er lavet på skpe ÅP 13/5 Vejledning