Dataudtræk i overblik

 

Alle Bestillinger her er kendetegnet ved udelukkende at give ét CSV-formateret output.

Den første liste her indeholder Z-udskrifter, der er skabt eller oversat til det nye UDDATA+ miljø:

Jobkode Navn Beskrivelse Opdat. Vejledning
C323 Holdoversigt Med elevtal og skoleforløb 20/4 Vejledning
EN10 Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Ser på tilstededage op til prdatoen 2020 Vejledning
R116 Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 15/4 Vejledning
R117 Undervisningstid pr skoleuge – detaljer Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden 15/4 Vejledning
R116i Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden Ny 12/4 Vejledning
R117i Undervisningstid pr skoleuge – detaljer Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden Ny 12/4 Vejledning
R117x Undervisningstid pr skoleuge Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden 15/4 Vejledning
Z425 Afgangsstatistik Optag eller aktive elevers skæbne, baseret på skoleforløb 23/3 Vejledning
Z800 Læresteder-liste Læresteder 19/3 Vejledning
Z8004 Timeposter pr dag Enkelttimeposter på medarbejdere og dato 18/1 Vejledning
Z8030 Alle elevernes skoleforløb Fuld historik for aktive elever 2020 Vejledning
Z8033 AMU-bidrag Budgetversion af Z8052 12/4 Vejledning
Z8040 Elevers TMK historik Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU Oversat 19/1 Vejledning
Z8048 Elevers skoleforløbsplaceringer En linje pr skoleforløb i perioden Oversat 19/4 Vejledning
Z8050 Årselever fuldtid Alle bidrag, der har skoledage i den valgte periode 2/3 Vejledning
Z8050a Årselever fuldtid, simpel Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode 2/3 Vejledning
Z8051 Årselever Skolepraktik Alle bidrag, der har tælledato i den valgte periode 8/4 Vejledning
Z8052 Årselever AMU Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 12/4 Vejledning
Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 12/4 Vejledning
Z8053 Årselever Åben Udd Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 12/4 Vejledning
Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben Udd Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode 5/2 Vejledning
Z8054 Årselever Skolehjem Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode Oversat 5/1 Vejledning
Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder Z385 med arbejdstimer og uden dubletter 13/4 Vejledning
Z8066 Holdelever med fremtidige hold Uddannelsesplan med Word-skabelon 5/1 Vejledning
Z8082 Medarbejder data SLS- og andre ansættelsesoplysninger 5/1 Vejledning
Z8093 Alle Ansøgninger Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter 30/9 Vejledning
Z8103 Mandagsliste Antal elever på holdet i ugens løb 25/3 Vejledning
Z8105 Manglende opkrævningslinjer AMU-tjekliste 9/2 Vejledning
Z8112 Bidragsperioder Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej 18/9 Vejledning
Z8139 Elever berettiget til AUB og befordring Tjekliste for hovedforløbselever 14/4 Vejledning
Z8157 Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z8057 med holddubleringer og derfor ligner den Z388 20/10 Vejledning
Z8197 Manglende skema på skoledage Med hold, eleven kan skemalægges på 24/9 Vejledning
Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold Antal Skolehjemsovernatninger 18/1 Vejledning
Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona 2020 Vejledning
Z8220 Opkrævningsdebitorliste Alle opkrævningslinjer i perioden Ny 7/12 Vejledning
Z8250 Karakteroverblik Alle karakterer omkring hvert hold 7/4 Vejledning
Z8251 Meritoversigt Alle meritter på eleverne 20/10 Vejledning
Z8266 HoldElever m fremtidige hold Som Z8066 men i SKT version 5/3 Vejledning
Z8300 Elever med aftale uden forløb Elever, hvis aftale ikke har et overlappende skoleforløb 2020 Vejledning
Z8301 Tjek af alle fuldtidselever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 2/3 Vejledning
Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 12/4 Vejledning
Z8302V Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende varigh.uafh.tilskud 12/4 Vejledning
Z8303 Tjek af alle skolehjemselever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 15/1 Vejledning
Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 5/1 Vejledning
Z8305 Tjek af alle ÅU elever til indberetning Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning 12/4 Vejledning
Z8305V Tjek af alle ÅU elevers varigh.uahf.tilskud Til at gennemgå systematisk inden indberetning 5/2 Vejledning
Z8306 Bidrag fra omgængere Fuldtidselever på skoleforløb med omgænger-attribut Ny 19/1 Vejledning
Z8310 CSV for SU indskrivningskontrol Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU 5/1 Vejledning
Z8310A Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes Elever fra Z8310 der muligvis har fejl 5/1 Vejledning
Z8311 Holdelever med data Holdplacerede elever og deres værger og lærested 20/4 Vejledning
Z8312 Alle holdplaceringer Holdplacerede elever i en periode 20/4 Vejledning
Z8313 Recertificering Elever der fik AMU-certifikater i en periode 8/2 Vejledning
Z8386 Opgavefravær 1 Opgaveafleveringsstatistik pr elev 19/1 Vejledning
Z8387 Opgavefravær 2 Opgaveafleveringsstatistik pr lærer 19/1 Vejledning
Z8393 Kursusliste AMU/IV-hold 25/3 Vejledning
Z8431 Skoleforløbsoversigt En linje pr skoleforløb 18/12 Vejledning
Z8500 FGU elevoverblik Alle skolens elever og vigtige egenskaber i oprettelsen 16/4 Vejledning
Z8501 FGU fejloverblik Fejlindtastninger – typisk i FGU-skolerne 2020 Vejledning
Z8502 FGU-indberetning af kommunalt bidrag til CØSA Til en CSV formular til FGU skolerne 23/3 Vejledning
Z8503 FGU-fraværsliste Simpelt fraværsoverblik til FGU skolerne 2020 Vejledning
Z8504 FGU elever og forventet slut Elever med ugeantal og forventet slutdato Ny 2/3 Vejledning
Z8505 FGU ÅP procent Elever med årsbidrag og hvor meget af der der er lavet på skpe ÅP Ny 4/3 Vejledning

 

Her er alle CSV udtræk, der ikke alle er oversat fra EASY-tiden:

Jobkode Navn Beskrivelse Vejledning
EN07 B702c VEU-oplysninger Vejledning
EN10 Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Vejledning
EN11 Hold, der ikke udbudsindberettes Vejledning
EN12 Holdplaceringer med lokale læresteder Vejledning
EN13 Manglende udbudsindberetning Vejledning
EN14 Klassekvotient gymnasiale uddannelser Vejledning
S0001 Flettefil Udtræk af adresser + login for et hold Vejledning
S0004 Holdliste Aktivitet+CprNr+Navn+Fritekst(holdplacering) Vejledning
S0006 Uddannelsespålæg Ikke afgangsmeldte elever med uddannelsespålæg Vejledning
S0009 Tilskudsmærkeliste Elever med fejl i tilskudsmærket Vejledning
S0014 Uddannelsesliste Antal elever samt akkumuleter varighed pr. uddannelse Vejledning
S0015 Fritagelsesliste Fritagelser ud fra cøsa og afgangsdato Vejledning
S0018 Aktivitetsliste Aktiviteter med antal elever angivet Vejledning
S0022 Betalingsstatus Antal elever pr. betalingsstatus pr. aktivitet Vejledning
S0026 Færdiggørelsestaksameter Elever med færdiggørelsestaksameter i angivet periode Vejledning
S0029 Elevplanlogin ElevPlanLogin – kontaktlærer m.m. Vejledning
S0031 Rekvirentliste Elever med rekvirent i angivet periode Vejledning
S0035 Holdliste Liste med adresse – rekvirent – projektområde m.m. Vejledning
S0045 Betalings og kursist status Elever med angivet betalingsstatus og kursiststatus Vejledning
S0052 Ophørte elevplanbrugere Medarbejdere der er stoppet og som har J i elevplanbruger Vejledning
S0053 Aktuelle aftaler Elev og virksomhed med aftaler pr. dagsdato Vejledning
S0057 Elevliste Elever screenet i dansk og matematik Vejledning
S0071 Elever på aktivitet Én aktivitets elever (evt. med adresse/ringesystem) Vejledning
Z0006 R005-resultat 1.-2.-3.g Hjælp til at udtrække elever på de gymnasiale version 4-uddannelser. Erstatter den udgåede, Z0005. Z0006 har nu også 3.g og bruge de nyeste regler. Vejledning
Z800 Læresteder-liste Læresteder Vejledning
Z801 Fravær-uge-baseret Fravær-uge-baseret Vejledning
Z803 Login-liste Login-liste Vejledning
Z804 Login-liste uden BW Login-liste uden BW Vejledning
Z805 Skolefag på hold med perioder Skolefag på hold med perioder Vejledning
Z809 Karaktergennemsnit på termin Karaktergennemsnit pr. termin Vejledning
Z810 Meda_ID fra initialer Meda_ID fra initialer Vejledning
Z811 Elever med hold Målt over periode eller dags dato Vejledning
Z812 Medarbejdere på afdelinger På dagsdato – inkl. CPR Vejledning
Z813 Elever på elevafdelinger Elevafdelinger med elevantal på dagsdato Vejledning
Z814 Elever på aktivitetsafdelinger Ansvar og aktivitetsafdelinger med aktivitetsplaceringer på dagsdato Vejledning
Z815 Elever på forløbsgrupper Forløbsgrupper med elevantal/forløbsdatoer Vejledning
Z816 Elever på uddannelser Uddannelser med elevantal på dagsdato Vejledning
Z820 Kønsfordeling på forløbsgrupper Forløbsgrupper med kønsfordeling på en prdato. Vejledning
Z821 Elever der ikke er i et praktikforløb Elever der ikke er i praktik i periode. Vejledning
Z822 AMU-liste med EAN-nr. AMU-liste med EAN-nr. Vejledning
Z823 Medarbejdere m. email pr. afd/aftale på dagsdato Medarbejder pr.afd./aftale pr.dagsdato Vejledning
Z824 Elevers kommuner og postnr Elevers kommuner og postnr Vejledning
Z825 Elevers fravær pr. aktivitet Elevers fravær pr. aktivitet Vejledning
Z830 Praktikplads og elevplanlogin Liste m. praktikpladsen og elevplan Vejledning
Z831 Karaktergennemsnit og elevantal Liste m. karakterer elevantal og aktivitet. Vejledning
Z832 AMU hold og varigheder Elevtal med varighed på projektområder Vejledning
Z835 Skemaroller på hold Skemaroller på hold Vejledning
Z836 Betalingsoversigt ÅU Betalingsoversigt ÅU Vejledning
Z837 Selvvalgselever Selvvalgselever Vejledning
Z839 Alt om et lokale Lokale-informationer Vejledning
Z840 AMU-elever opgjort per periode Som Z394 men periodevis opdeling Vejledning
Z841 Praktikoversigt SOSU CVR og løbenr Vejledning
Z842 Fagfordeling1 Fagfordeling Vejledning
Z843 Ansøgerliste D582 og kontaktinfo Vejledning
Z844 Holdliste med øvrige hold Z130 som CSV Vejledning
Z8000 Aktuelle medarbejdere Startdato, jubilæum, meda_id Vejledning
Z8001 Elever på aktiviteter uge for uge 52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens peroiode Vejledning
Z8002 Elever på undervisningssteder Hver elev optræder kun på en af evt. flere underv.steder Vejledning
Z8003 Ansøgere på venteliste Ansøgere på Venteliste på fuldtidsuddannelse(A594) Vejledning
Z8004 Timeposter pr dag Enkelttimeposter på medarbejdere og dato Vejledning
Z8005 Projekttitler Projekttitler Vejledning
Z8007 Elevnoter Med evt skolehjemsplacering Vejledning
Z8008 Skemabegivenheder med flere lærere Med minutnorm og elevantal Vejledning
Z8010 Elever på skoleforløb og deres fag Elever på skoleforløb og deres fag Vejledning
Z8011 Elever på flere aktiviteter Elever på flere aktiviteter Vejledning
Z8012 Arbejdsgivers elev-liste Arbejdsgivers elev-liste Vejledning
Z8014 Elevantal pr postnr Elevantal pr postnr Vejledning
Z8015 KVU elever på studiestart KVU elever med CØSA/UVM/Postnr Vejledning
Z8016 ÅEbidrag på grundforløb for afgåede elever Henter ÅE bidraget på PVEJ og GRUND for elever med afgrænset afgangsårsag Vejledning
Z8017 Opkrævningsdebitorliste betalingsstatus for debitorer Vejledning
Z8018 Lokalestatistik 4 Skema i lokaler med elevantal Vejledning
Z8019 Karaktergennemsnit per skolefag Fladt gennemsnit over en periode Vejledning
Z8020 Medarbejderuddannelser Uddannelsesbaggrunde Vejledning
Z8021 Karaktergennemsnit og elevantal 2 Z831 udvidet med med alle karaktertyper/skalaer Vejledning
Z8022 Nye elever pr år målt på tælleperiode Antal elever repræsenteret ved deres første opnåede tælleperiode på uddannelsen Vejledning
Z8023 Manglende fraværsregistreringer Vises med elevafdeling eller aktivitetsafdeling Vejledning
Z8024 Antal elever på ÅU (Udda/Hold/Fag) Afgrænset på dato for ÅU-tælledato/holdplacering Vejledning
Z8025 Holdelever med skoleforløbsansvar og lektioner Kun holdplaceringer med tilknyttede skoleforløb Vejledning
Z8026 Elever med kontaktoplysninger Elever på skoleforløb Vejledning
Z8027 Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse Vejledning
Z8028 Forventet ÅU-bidrag pr. tælledato Fordelt på CØSA/Akt.afd/UVM-afd. Vejledning
Z8029 EUD Karakterer fra beviser Incl HTX og HHX Vejledning
Z8030 Alle elevernes skoleforløb Fuld historik for aktive elever Vejledning
Z8031 Aftaleoversigt pr. SKP-elev Oversigt over skolepraktikforhold med underliggende VFU og delaftaler opgjort pr. elev Vejledning
Z8032 Lokaleoversigt pr aktivitetsafdeling Oversigt over lokaleforbruget i timer pr akt.afd. Vejledning
Z8033 AMU-overblik Skolefag på holdplaceringer med tilstededage Vejledning
Z8034 AMU-bidrag ÅE/afd./rekv./fag Vejledning
Z8035 Elever i Skolepraktik A742 plus adresser Vejledning
Z8036 Onsdagsfravær Til indberetning pba fravær Vejledning
Z8037 E323 i Uddata-version Udskrift under udvikling Vejledning
Z8039 Skemabrikker i periode Henter alle skemalagte brikker Vejledning
Z8040 Elevers TMK historik Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU Vejledning
Z8041 Brobygnings-elevers skæbne Uddannelser taget af elever der har været på brobygning Vejledning
Z8042 Fridagsmarkering-skhj-elever Skemalagte Skolehjemselever på fridag Vejledning
Z8043 Aflyste Hold Årets Aflyste Hold Vejledning
Z8046 Onsdagsfravær 2 Til indberetning af skolepraktik fravær Vejledning
Z8047 Elevtyper 1 Aktive elever og deres elevtype historik Vejledning
Z8048 Elevtyper 2 Skoleforløbsinformationer inkl Uni_login og Elevtype Vejledning
Z8050 Årselever Fuldtid Z325 med en mere Pivot-venlig datastruktur Vejledning
Z8051 Årselever Skolepraktik Z325 med en mere Pivot-venlig datastruktur Vejledning
Z8052 Årselever AMU Z394 med en mere Pivot-venlig datastruktur Vejledning
Z8053 Årselever Åben Udd Z329 med en mere Pivot-venlig datastruktur Vejledning
Z8054 Årselever Skolehjem Z321 med en mere Pivot-venlig datastruktur Vejledning
Z8055 Flex-installationsnumre og brugere Til revision Vejledning
Z8056 Liste med alle lokale fag Fagnummer >= 50.000 Vejledning
Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder Z385 med arbejdstimer og uden dubletter Vejledning
Z8058 FTU-ansøgninger FTU-ansøgninger Vejledning
Z8059 Manglende skemalægning på Fuldtid FT-elever uden skema på tælledage Vejledning
Z8060 Kvalifikationer Aktive elevers kvalifikationer Vejledning
Z8062 Medarbejder data SLS oplysninger og norm Vejledning
Z8063 Elevtræk til Dantek BiblioMatik bibliotekssystem Elever med hold og kontaktoplysninger Vejledning
Z8064 Afgåede elevers skæbne Skoleforløbs data ud fra afgangs-population Vejledning
Z8065 Holdelever med email (DFR) Dansk førstehjælpsråds elektroniske beviser Vejledning
Z8066 Holdelever med fremtidige hold Uddannelsesplan med Word-skabelon Vejledning
Z8067 Medarbejderes XPRS-censorkompetencer Den tidligere C116 i EASY Vejledning
Z8068 Pauseliste 2 Se aktivitet/elevantal før og efter en pause Vejledning
Z8069 Afgang/tælledag-sammenfald på Fuldtid Til revisions-tjek Vejledning
Z8070 GF1 til GF2 overgange GF1ere og deres eventuelle GF2 starter (opdateret 7/11 2018) Vejledning
Z8071 GF2 til HF overgange GF2-startere og deres eventuelle HF Vejledning
Z8072 3 måneder efter fuldført grundforløb FÆRTA-elever og deres senere forløb/aftaler Vejledning
Z8073 Elever med fag over obligatorisk niveau Til Mål3-indikator Vejledning
Z8074 Elever med fag på ekspertniveau Til Mål3-indikator Vejledning
Z8075 Elever med støtte- og bonusfag Til Mål3-indikator Vejledning
Z8076 Hovedforløbsstartere Til Mål2-indikator Vejledning
Z8077 Nye CØSA elever pr år målt på tælleperiode Søsterudskrift til Z8022 Vejledning
Z8079 Ny Mål 2 Overgangsfrekvens fra GF til HF Vejledning
Z8080 Lærer-Elev-ratio Antal elever, hold og lærere pr skemabegivenhed Vejledning
Z8081 Karakterliste med UniLogin A466 med UniLogin i stedet for CPR Vejledning
Z8082 Medarbejderdata 2 Søsterudskrift til Z8062, men uden krav om opgørelsesperiode Vejledning
Z8083 Karakterudskrift 3 Baseret på holdstart og skoleforløb Vejledning
Z8085 Startende forløbsgrupper Antal elever på førstedagen af skoleforløb Vejledning
Z8086 Fravær Excel/Pivot-venlig fraværs-udtræk Vejledning
Z8087 Forløbsgrupper Periodens forløbsgrupper og evt tilknyttede skoleforløb Vejledning
Z8088 Udlån af medarbejdere Internt udlån af medarbejdere mellem ansvarsområder Vejledning
Z8089 VTU aftaler Elever på skoleophold med aftaler Vejledning
Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio Skemabegivenheder med hold lokale lærer og elevtal Vejledning
Z8091 Ansøgere til optagelsesprøve FTU-ansøgere, der skal til prøve i dansk/matematik Vejledning
Z8092 ETU baseret på hold Alle holdplaceringer i en periode og login-info etc Vejledning
Z8093 Alle Ansøgninger Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter Vejledning
Z8094 Fraværsbreve Aktive elevers fraværsbreve Vejledning
Z8095 Skolehjemsbookinger (skolepraktikelever) Antal bookede dage i en periode Vejledning
Z8096 Lærere/aktiviteter i skema Alle Lærer/Hold kombinationer Vejledning
Z8097 AMU-elever med kommuner Statistik på kommune. og postnr/by-baggrund Vejledning
Z8098 Elever med returkarakter i navnet Tjekliste til at finde linjeskift i elevnavne Vejledning
Z8099 Elever med første tælleperiode i et kalenderår Målrapportering om nye elever pr. CØSA Vejledning
Z8100 Kantineliste: Antal kursister* Kursistantal i en uge på en lokation Vejledning
Z8101 Køreteknik-fag på AMU Kontroludskrift til indberetning af varighedsuafhængigt tilskud køreteknik Vejledning
Z8102 Arbejdsgivers elev-liste AMU-elever med deltagerbetaling Vejledning
Z8103 Ugens kursusstarter* AMU-aktiviteter der starter i en uge Vejledning
Z8104 Kommende kursusstarter* AMU-aktiviteter der starter i en periode Vejledning
Z8105 Manglende opkrævningslinjer AMU-tjekliste Vejledning
Z8106 Betalingsstatus AMU AMU-tjekliste Vejledning
Z8107 AMU Beståelse Gennemførelses/beståelsesprocenter Vejledning
Z8108 Lærerskematimer AMU/IV Hvad der undervises i, i kursuscenteret Vejledning
Z8109 Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg Antal deltagere pr fag og Bidrag beregnet ud fra varighed Vejledning
Z8110 Elevpopulation dag for dag Skoleforløbsbaseret Vejledning
Z8111 Elevpopulation med lokation Skoleforløbsbaseret, hver elev optræder 1 gang pr kombination af uddannelse, CØSA og grund-/hovedforløb Vejledning
Z8112 Bidragsperioder Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej Vejledning
Z8113 Dimittenddata Kontaktoplysninger på afgåede elever Vejledning
Z8114 Mesterkarakterer Karakterer og lærestedsoplysninger på et hold Vejledning
Z8115 Dagens ulovlige fravær Samler op på Ikke-gyldigt fravær med elevens kontaktoplysninger Vejledning
Z8116 Fraværsudvikling Sammenlign denne uges fraværsstatus med sidste uges status Vejledning
Z8117 Aftalehistorik Holdelevers totale aftalehistorik Vejledning
Z8118 ETU 2018 Data til ElevTrivselsUndersøgelse med Ennova Vejledning
Z8119 Skolehjemsbookinger Alle skolehjemsbookinger Vejledning
Z8120 ES Nord Fravær Z600-protokol som CSV Vejledning
Z8121 Elevantal på hold i ugen Antal holdplaceringer med en linje pr hold pr dag Vejledning
Z8122 EUD elever uden aftaler Elever med nuværende/fremtidige skoleforløb uden nuværende/fremtidige aftaler eller skolepraktik Vejledning
Z8123 Effekten af brobygning Population af enten brobyg/præs/intro-elever og om de kom i grundforløb sidenhen, eller det omvendte Vejledning
Z8124 Effekten af RKV Realkompetencevurderede elever og deres første ‘rigtige’ uddannelse Vejledning
Z8125 Læresteder Liste over skolens senest anvendte læresteder Vejledning
Z8126 Læresteder og holdplaceringer Med EAN, rekvirent og fritekst Vejledning
Z8127 Ansvarsområder Opslagsliste over gyldige ansvar Vejledning
Z8130 Tjekliste for email på lærested Finder elever/aftaler der ikke har 3 vigtige emails registreret Vejledning
Z8131 Skemabegivenheder Alle fag/lokale/hold/lærer-kombinationer Vejledning
Z8132 Fravær og arbejdsgiver Ugebaseret fravær, vel at mærke Vejledning
Z8133 Bibliotekstræk Cicero Til indlæsning af elever Vejledning
Z8134 Hue-listen Elevers sidste eksamensbegivenhed Vejledning
Z8135 Lokalebegivenheder Alle samtidige begivenheder i samme lokale regnes for én Vejledning
Z8136 Techcollege fravær Fraværsoversigt med en linje pr lektion, segmenteret på elever Vejledning
Z8137 Tjekliste for læreres lønoplysninger Find lærere i undervisnings-roller uden SLS- eller skoleoplysninger Vejledning
Z8138 FAST-projekt elever Nye grundforløbselever (til et projekt under Region Sjælland) Vejledning
Z8139 Elever berettiget til AUB og befordring Tjekliste for hovedforløbselever Vejledning
Z8140 Elevflytninger Hvilke elever er flyttet til og fra andre skoler Vejledning
Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer Alle karakterer i studentens tid på skolen Vejledning
Z8155 Alle Årselever De fem typer ÅE (Z8050-Z8054) på ét træk Vejledning
Z8166 Elever på udd med fremtidige hold Uddannelsesplan med Word-skabelon (klon af Z8066) Vejledning
Z8170 GF1 Frafald (Mål 2) Ny version af Z8070 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8171 GF2 Frafald (Mål 2) Ny version af Z8071 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8172 Mål 2: GF2 til HF overgange Elever med opnået kvalifikation og deres skæbne Vejledning
Z8173 Mål 3 fag over obl.niveau Ny version af Z8073 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8174 Mål 3 – elever med ekspert-fag Ny version af Z8074 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8175 Mål 2: GF1 til GF2 overgange Elever med afgang 33 og deres skæbne Vejledning
Z8176 Antal Talent-elever Ny version af Z8076 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8178 Antal EUX-elever Ny version af Z8078 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8179 Frafald fra start på Grundforløb Ny version af Z8079 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8180 Elevkarriere Den overordnede elevforholds-struktur til at efterligne mål 2 i uddannelsesstatistik.dk Vejledning
Z8186 Fravær med arbejdsgiver Fraværsstatistik for elever i aftale Vejledning
Z8188 Skemabegivenheder 2 En datalinje pr hold/skemabeg. kombination Vejledning
Z8189 AMU-hold med fag Fagene på et hold Vejledning
Z8190 ,Gymnasie-dimittenders skæbne Med senere forhold på andre uddannelser Vejledning
Z8191 Hold uden skema Hold helt uden skemalægning Vejledning
Z8192 Timer på brobygning Undervisningstimer på Uddannelse 257x Vejledning
Z8193 Skolehjemsberettigede elever Er eleverne alle bookede? Vejledning
Z8195 Arbejdtimer med hold Klon af Z8057 med særlige kolonner Vejledning
Z8196 SKT Fravær Klon af Z8120 med arb.giver oplysninger Vejledning
Z8197 Manglende skema på skoledage Med hold, eleven kan skemalægges på Vejledning
Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold Med antal kostdage pr elev pr måned Vejledning
Z8200 Oprydning 1 – Elever Ikke-afgangsmeldte, passive elever Vejledning
Z8210 AMU – beviser Flettefil til selv at bygge bevis Vejledning
Z8211 AUB faktura for AMU overnatninger Skolehjemsudskrift til AUB fakturering Vejledning
Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona Vejledning
Z8266 HoldElever m fremtidige hold Som Z8066 men i SKT version Vejledning

*) Disse udtræk kan også producere PDF- eller HTML output.