Z8393 – Kursusliste

Med AMU og/eller IV

Formål:

Et generelt overblik over AMU/IV kurser og evt. fag

 

Population:

Find alle udbudte AMU- eller IV-hold, som for AMU-holds vedkommende ikke er aflyst.
De skal overlappe helt eller delvist med datoafgrænsningen

 

Output:

 • Aktivitet / kortbetegn / betegnelse
 • akti_id
 • Aktivitetstype
 • Lokation
 • Holdets start- og slutdato og Ugenummer for starten
 • Elevlektioner
 • Indberetningsprincip / Amu_kvotient
 • Hyppigst skemalagte lokale i ugen
 • Vigtigste lærer (flest skolefag_på_hold ansvarligheder, sekundært flest lektioner på holdet i ugen)
 • Ansvar
 • Projektomrade
 • Indkaldelsesdato
 • IVAK_aflyst_pr (Aflyste AMU hold er jo ikke med)
 • Bemærkning
 • hold_start- og sluttidspunkt
 • Aktivitetsafdeling
 • Skolefag / -betegnelse (hvis medtaget ellers tomt)
 • Fag_paa_hold_start/slut
 • Antal elever på holdet (faget hvis AMU)

 

Afgrænsninger:

 • Hold (jokertegn tilladt)
 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • AMU, IV eller Begge slags (vælg A, I eller B)
 • Medtag Fag J/N

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: