Z8506 FGU – skoleydelser

Alle skoleydelser med udbetalingsdato i perioden

 

Formål:

Få overblik over alle skolens skoleydelser til afstemning.

 

Population:

Udtrækket giver en linje pr skoleydelsesudbetaling.

Skoleforløb, uddannelse etc vises kun, hvis der kan findes et skoleforløb, der er tæt nok på udbetalingsdatoen tidsmæssigt. (Kan der ikke findes det, kommer det faktisk ikke med i indberetningen, så udskriften kan også bruges til fejlfinding inden indberetning.)

 

Anvendelse:

 

Output:

 • CPR / Navn
 • netpayavailable (udbetalingsdato)
 • Beløb
 • instnr
 • tmk
 • udda_bet / uddannelse / version
 • speciale / adgangsvej
 • afdeling
 • skoleforloeb / skoleperiode
 • tælleperiode
 • rekvirenttype
 • afgangsdato / afgangsaarsag

 

Afgrænsninger:

 • Fra / tildato (vis alle skoleydelser udbetalt i perioden)
 • Antal CPR cifre

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: