Z8311 Holdelever med værge og lærested

Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold

Formål:

At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger

 

Population:

Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen.
Hver elev kommer kun ud én gang på udskriften.
Der udvælges ét af elevens eventuelt flere hold. Om muligt, stamholdet.
Tilsvarende udvælges ét skoleforløb og én aftale, I de sjældne tilfælde at eleven er på to samtidigt.

 

Anvendelse:

Udskriften kan blandt andet bruges til at sende breve til arbejdsgivere, og unikheden af eleverne sikrer, at man ikke sender to breve vedrørende samme elev.

 

Output:

 • Fornavn, Efternavn, cprnr med bindestreg
 • Indmeldelsesdato, Studiestart, Afgangsdato
 • Udd.nummer, -version, -betegnelse
 • Elevens gade, postnr/by, Land (pr afgrænset pr.dato)
 • Elevens email, telefon, alternativ_tlf
 • Aktivitet / asteriks-markering hvis eleven har flere hold. (Det viste hold er om muligt stamholdet)
 • Skoleforløb, speciale, specialekortbet

Felter, der kan komme fra lærested eller AMU hedder som regel noget med det. Kan de komme fra begge, startere feltnavnet med ‘arb’:

 • Arb_CVR_NR (der står en * efter, hvis det ikke er skolens egen aftale)
 • Arbejdsgivers navn,
 • Læresteds aftaleperiode
 • Arbejdsgivers adresse, postnr, by,
 • Læresteds land, email
 • AMU-telefon
 • Lærestedets afholdende skole
 • værge_1’s fornavn, efternavn, cpr, email, tlf
 • Og det samme for værge 2*

 

* I Uddataplus har værgerne ikke en nummerering, så den er valgt på oprettelsestidspunkt.

 

Afgrænsninger:

 • Pr.dato (find elever med holdplacering denne dag)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 

Ophav:

Oprindelig ønsket af Anette, EUC Sjælland