EN10 Manglende fraværsregistrering på AMU-hold

Dette er en kopi af EN10 jobbet, man kunne bestille på det gamle EASY-A.

 

EN10 danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU- og GVU-hold/fag, hvor der mangler at blive registreret fravær.

NB: EASY-versionen kan selv beregne fjerdeseneste hverdag regnet fra dags dato.
I UDDATA+ versionen skal du selv angive den dag som prdato-afgrænsning 

 

Csv-filen indeholder følgende oplysninger:

 • Aktivitet
 • Betegnelse (aktivitet)
 • Startdato (aktivitet)
 • Slutdato (aktivitet)
 • Indberetningsprincip
 • Skolefag
 • Startdato (skolefag-på-holdplacering)
 • Slutdato (skolefag-på-holdplacering)
 • Antal holdplaceringer
 • Antal skolefag-på-holdplaceringer
 • Antal tilstededage

 

Hold/fag, som tages med i csv-filen, udvælges efter følgende kriterier:

 • Holdet har Ja til udbudsindberetning
 • Holdet må ikke være aflyst
 • Skolefaget er centralt (= fagnummer mindre end 50000)
 • Skolefaget er forskellig fra 40131 Vurdering af basale færdigheder
 • Skolefag-på-holdplacering indeholder mindst én tilstededag, hvor der ikke er taget stilling til fravær
 • Tilstededagen skal være mindst 3 dage gammel
 • Antal forventede tilstedetimer på Tilstededagen skal være større end 0

Afgrænsninger

EN10 har to afgrænsninger:

 • Fra-dato
  Anvendes sammen med afgrænsningen Til-dato til at bestemme hvilke hold, der skal undersøges for manglende fraværsregistrering.Kun hold, hvor startdato er større end eller lig den angivne Fra-dato, undersøges.Afgrænsningen er krævet.
 • Til-dato
  Anvendes sammen med afgrænsningen Fra-dato til at bestemme hvilke hold, der skal undersøges for manglende fraværsregistrering.Kun hold, hvor slutdato er mindre end eller lig Til-dato, undersøges.Afgrænsningen er ikke krævet.
  Hvis Til-dato udelades, svarer det til datoen 31.12.3013.
 • Pr-dato: (UDDATA+ afgrænsning) Sæt denne dag til fjerdeseneste hverdag fra nu. Der kigges på tilstededag op til og med denne dag

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også – (FØLGENDE KUN EASY UDSKRIFTER):


Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere