Z8505 – FGU styring af kommunale forlængelser

 

Formål:

Se hvor mange procent af årets bidrag der er på skoleperiode ÅP og hvor der kan rettes op.

 

Population:

Medtag alt bidrag på uddannelse 338 i løbet af 16/12-15/12 i finansåret.
Vis en linje pr elev OG en sumlinje.

 

Output:

  • CPR
  • Navn
  • ÅP bidraget for eleven i hele året
  • Samlede bidrag for eleven over året.
  • Procenten af ÅP/alt bidrag
  • ÅP Bidrag med tælledato efter dags dato
  • Samlet bidrag efter dd

Samt en sidstelinje med totalsum for skolen. ÅP procenten må ikke overskride 10% for hele skolen

 

Afgrænsninger:

  • Finansår
  • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: