Z8505 – FGU styring af kommunale forlængelser

 

Formål:

Se hvor mange procent af årets bidrag der er på skoleperiode ÅP og hvor der kan rettes op.

 

Population:

Medtag alt bidrag på uddannelse 338 i løbet af 16/12-15/12 i finansåret.
Vis en linje pr elev OG en sumlinje.

 

Output:

 • CPR
 • Navn
 • ÅP bidraget for eleven i hele året (ÅP prognose)
 • Samlede bidrag for eleven over året. (bidragsprognose)
 • Procenten af ÅP/alt bidrag (%-prognose for hele året på eleven)
 • Elevens ÅP bidrag, til og med i dag (ÅP realiseret)
 • Elevens totale bidrag til og med i dag (bidrag realiseret)
 • ÅP/alt bidrag til og med dags dato (% for det realiserede)
 • ÅP Bidrag med tælledato efter dags dato (ÅP kommende)
 • Samlet bidrag efter dd. (bidrag kommende)

Samt en sidstelinje med tilsvarende totalsummer for skolen. ÅP procenten må ikke overskride 10% for hele skolen

 

Afgrænsninger:

 • Finansår
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: