Z8504 – FGU elever og forventet slut

 

Formål:

Se elevuger og forventet slutdato på en afgrænset gruppe elever.

 

Population:

Du kan afgrænse på hold eller skoleforløb, og du får aktive elever på det hold/skoleforløb i den valgte periode.

Afgrænser du på begge dele, får du foreningsmængden af elever

Afgrænser du på ingen af delene, altså lade hold- og skoleforløbsafgrænsning stå tomme, få du alle stamholdsplacerede elever i perioden.

At afgrænse på ‘%’ tæller som at afgrænse på alle hold hhv skoleforløb.

Hvert elevforhold medtages præcis 1 gang

 

Output:

  • CPR
  • Navn
  • Uddannelse
  • Stamhold (det seneste stamhold eleven har haft i den valgte periode)
  • Forventet slutdato
  • Antal elevuger (Antal skoledage i elevens skoleforløb mellem studiestart og forventet slut, delt med 5)

 

Afgrænsninger:

  • Fra- og tildato (tælledatoer mellem de to datoer)
  • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: