Z8504 – FGU elever og forventet slut

 

Formål:

Se elevuger og forventet slutdato på en afgrænset gruppe elever.

 

Population:

Du kan afgrænse på hold eller skoleforløb, og du får aktive elever på det hold/skoleforløb i den valgte periode.

Afgrænser du på begge dele, får du foreningsmængden af elever

Afgrænser du på ingen af delene, altså lade hold- og skoleforløbsafgrænsning stå tomme, få du alle stamholdsplacerede elever i perioden.

At afgrænse på ‘%’ tæller som at afgrænse på alle hold hhv skoleforløb.

Afsøgningsforløb (FGUAF) fraregnes

Hvert CPR medtages præcis 1 gang, dog splittes der op på skoleforløb, hvis der er sagt Ja til at medtage detaillinjer

 

Output:

 • CPR
 • Navn
 • Stamhold (det seneste stamhold eleven har haft i den valgte periode)
 • Studiestart
 • Afgangsdato
 • Forventet slutdato
 • Skoleforløb/-start/Periodetype (Hvis Ja til at medtage detail)
 • Antal realiserede elevuger (Antal skoledage i elevens skoleforløb mellem studiestart og dags dato, delt med 5)
 • Antal planlagte elevuger (Uger fra og med i morgen til og resten af elevens skoleforløb)
 • Potentiale (94 uger minus planlagt og realiseret)

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (elev aktiv mellem de to datoer)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: