Z8503 FGU Fravær

 

Formål:
En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer.

Forbehold:
Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, slå elevernes fravær op i fraværsmodulet på uddataplus.
Den mest præcise fraværsudregninger den i vores skærmbillede på UDDATA+

 

Population:
Alle skemabegivenheder på elevens hold og registreret fravær i den afgrænsede periode, vises.
Den del af fraværet, der er ugyldigt, vises for sig.

 

Output:

 • Dato,
 • cprnr / navn
 • Uddannelsesnr,
 • Afdeling (Som udgangspunkt den aktuelle pr dags dato eller afgangsdatoen, og som udgangspunkt primærafdelingen. Findes ikke en primærafdeling, sættes et *. Er der ikke en aktuel afdeling, sættes et #)
 • Studiestart
 • Afgangsdato
 • Stamhold (* hvis det ikke er stamhold)
 • Timer
 • Ugyldigt_fraver
 • Fraver_ialt

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato/Til dato
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.