Der er nu udgivet en ny version af Z8500, hvor der er sat flere oplysninger ind.
Det er bl.a. muligt at vælge cpr med 10 cifre, se aktuelt STAM-hold, alder og kommune.