Z8157 – Arbejdstimer pr medarbejder på hold

Z388 med timer pr hold (dublering ved samlæsning)

 

Formål:

En CSV-erstatning for fagfordelingslisten Z388, der ikke er oversat fra EASY-tiden endnu.
Den gamle udskrift vises som opsummerende skemaer, der nemt kan reproduceres med en pivot af Z8157-data.

 

Population:

Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis de ellers overholder de resterende afgrænsninger.

 

Output:

 • Hold
 • Navn / Initialer / Løbenr
 • Rolletype (Hvis man ikke vælger 3ugers regel)
 • Uge
 • Ringesystem
 • Ekstern stillingsbetegnelse / ansættelsesforholdets beskrivelse
 • Medarbejder-afdeling / Ansvarsområde / -betegn / projektområde
 • Dag / Lektionsnr / Skolefag / Fagbetegn / Rolle / Bemærkning / Arbejdstidsaftalekode (alle kun hvis man vælger at se detaljer)
 • Lektioner / Standard_lektioner / Arbejdstid
 • Aktivitetsafdeling

 

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato
 • Medarbejderafdeling / Ansvar / Arbejdstidskode (alle knyttet til ansættelsesforholdets skoleoplysninger)
 • Initialer

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: