Z8500 FGU – elevoverblik

Alle skolens elever

 

Formål:

Udskriften er den første Z-udskrift i det nye UDDATA+ miljø og Z85xx serien er dedikeret FGU-skolernes behov – dermed ikke sagt at andre skoler ikke kan bruge dem. Z85xx serien er kun oprettet i UDDATA+, ikke i EASY platformen.

Formålet med Z8500 er at give skolen et overblik over alle elever på en gang, og at tjekke efter fejl i oprettelsen af eleverne.

 

Population:

Udtrækket giver en linje pr elev i skolens database.

 

Anvendelse:

Man kan tjekke for følgende fejl/uhensigtsmæssigheder

 • Overholder CPR modulus 11 reglen
 • Har eleven en studiestart
 • Er eleven aktuel på to uddannelser samtidig
 • Er elevens brugerprofil afsluttet
 • Har eleven en ‘forventet slutdato’

Man kan selv rette CPR nummer, men ikke slette et CPRnr. Man kan heller ikke slette et elevforhold på en uddannelse, højst afslutte det på førstedagen. Man kan ændre studiestart og afgangsdato og forventet slutdato, og i trimmeoplysningerne ændre, hvor længe en elevs brugerprofil forbliver aktiv.
 

Output:

 • cpr / cprtjek (er der mod11 fejl)
 • elev_opdateret_af (hvem har sidst ‘pillet’ ved elevens forhold)
 • fornavn/efternavn
 • indi.indi_id, elev.elev_id (til supporthenvendelse)
 • bruger_inaktiv_pr
 • indmeldt (‘tastedato’ for eleven)
 • studiestart
 • forventet_slut
 • afgangsdato / afgangs_betegnelse
 • overlap_med_elev_id (der er overlap med andet uddannelsesforhold, regnet fra studiestart til afgangsdato)
 • cofo.coesaformaal (uddannelsesnummer)
 • afdeling (på afgangsdatoen, og på dags dato for aktive elever. Er afdelingen ikke ‘primær’, står der en *, og er der ikke en aktuel elev, vises elevens seneste afdeling med #
 • seneste_skoleforløb
 • seneste_hold (det prioriteres at vise et stamhold, at holdet er aktuelt pr dags dato, men derefter prioriteres bare det sidste hold, eleven er placeret på. Der står en * efter, hvis holdet ikke er et stamhold)
 • forsørger_pr
 • udeboendeprdato_pr
 • enligforsørgerprdato

 

Afgrænsninger:

 • Årstal (For elevens studiestart, alternativt oprettelsesår. Skriver man intet her, fås alle skolens elever til evig tid)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z8501 Næste udskrift i FGU bliver om fejl, hold og skoleforløb/TMK (LINK DØDT)