R117 Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer

 

Formål:

Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.

 

Population:

Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Undervisningen kan eleven modtage på tværs af alle uddannelser inkl. AMU. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’

Eleverne skal enten have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.)
Desuden skal eleverne være fagplaceret på holdet, og kun skemabegivenheder med fag tæller med.

Det skal understreges, at R116i og R117i godt nok bør vise den seneste indberetning, men man bør konsultere XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

For at se summen pr elevforhold, vælg R116, der har en linje pr elev. For at sammenligne med den seneste måneds opdatering af indberetningen, se R117i.

Udskriften faginddeles hvis man vælger at medtage fag (flere datalinjer – det kan dublere data, hvis en elev tilbydes undervisning i to fag samtidig. Men det tælles kun som én lektion, hvis du siger Nej til at se fag)

 

Opdatering 18/6 2021 : (nyt 23/6 – tidsafgrænsning i stedet for en fast måned)

R116/R117 opdateres 18/6, mens indberetning først køres  2.juli – efter den dag vil indberetningen, og dermed R117i, give samme resultat som R117. Ændret er:

 • Forskellige kilder til dubletter er fjernet
 • Skoledag på skoleforløbet er krævet
 • Man skal være fagplaceret på faget i skemaet
 • Fritagelser fjernes fra skemaet.
 • GF1 medtages

R116/R117 ligner IKKE nødvendigvis indberetningen og i-udskrifterne efter 2.juli hvis man:

 1. På R116 medtager skoleforløb og er placeret på 2 skoleforløb samme dag.
 2. På R117 Medtager Fag og er på 2 skolefag med Lærerstyret Undv. i samme lektion
 3. Medtager Hovedforløb
 4. Desuden kan der være lidt forskel mellem R116/7 og indberetning i hvilken periodetype eleven sættes på, hvis man tilhører 2 skoleforløb samme dag.
 5. Hvis man har redigeret i skemaet siden seneste indberetning den 2. i måneden.

Performance:
Trækket er blevet mere komplekst, så det kan risikere at melde fejl hvis det ikke bliver færdigt på 10 minutter.
Dør udskriften efter 10 minutter, prøv en kortere periode.

 

Output:

 • Cprnr / fornavn / efternavn,
 • GF1, GF2 eller hovedforløb
 • uddannelse / version
 • afgangsdato / -årsag / afgangsaarsagbetegnelse,
 • Skoleforløb/speciale/skoleperiode/ds_nr
 • Elevtype
 • CØSA
 • Dato
 • Skolefag/-niveau
 • timer_med_undervisning på dagen,
 • skoledage i måneden

 

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato
 • Uddannelse
 • Hold (for eleverne på holdet medtages al undervisning på tværs af hold og uddannelser)
 • Medtag hovedforløb
 • Medtag skolefag
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

 

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • R116 Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117i Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117x Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • C323 Holdoversigt