R117 undervisningstid pr skoleuge – detaljer

 

Formål:

Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.

 

Population:

Find alle GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’

For at se summen pr elevforhold, vælg R116, der har en linje pr elev. For at sammenligne med den seneste måneds opdatering af indberetningen, se R117i.

 

Output:

 • Cprnr / fornavn / efternavn,
 • GF2 eller hovedforløb
 • uddannelse / version
 • afgangsdato / -årsag / afgangsaarsagbetegnelse,
 • Skoleforløb/speciale/skoleperiode/ds_nr
 • Elevtype
 • CØSA
 • Dato
 • timer_med_undervisning på dagen,
 • skoledage i måneden

 

Afgrænsninger:

 • Måned
 • Uddannelse
 • Hold (for eleverne på holdet medtages al undervisning på tværs af hold og uddannelser)
 • Medtag hovedforløb
 • Antal cifre i CPR

 

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • R116 Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117i Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117x Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • C323 Holdoversigt