R116 Lærerstyret undervisningstid – prognose

 

Formål:

Til indberetning af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.

 

Population:

Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’

Eleverne skal enten have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.)
Desuden skal eleverne være fagplaceret på holdet, og kun skemabegivenheder med fag tæller med.

Det skal understreges, at R116i og R117i godt nok bør vise den seneste indberetning, men man bør konsultere XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

For at bore ned i detaljer, vælg R117, der har en linje pr elev pr skoledag.

 

Opdatering 18/6 2021: Se R117-vejledning

 

Output:

 • Cprnr / fornavn / efternavn,
 • GF1, GF2 eller hovedforløb
 • uddannelse / version / skoleforløb (hvis valgt)
 • afgangsdato / årsag / afgangsaarsagbetegnelse,
 • timer_med_undervisning i måneden,
 • skoledage i perioden (dels skemalagte, dels antal skoledage  iskoledagskalenderen)

 

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato (Hvis trækket dør efter 10 mnutter, prøv en kortere periode)
 • Uddannelse
 • Hold (for eleverne på holdet medtages al undervisning på tværs af hold og uddannelser)
 • Medtag hovedforløb
 • Medtag elever uden lærerstyret skema i den valgte periode (men som dog har skoledag i skoledagskalenderen)
 • Medtag skoleforløb (giver dog potentielt dublerede datalinjer, hvis eleven er på to skoleforløb samtidig)
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • R117 Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117i Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117x Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • C323 Holdoversigt